MEDRESA "Džemaludin-ef. Čaušević"

Mjesec: Septembar 2014.


  Islam nije propisao ljudima posebnu vrstu odjeće koju trebaju ili moraju nositi, niti specijalni način života koji moraju slijediti, ali je ustanovio odgovarajuće principe i načela čisto etičkog i društvenog karaktera kojih se trebaju pridržavati svi muslimani bez obzira Read more…

Kategorije

Arhive