MEDRESA "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" Cazin

Mjesec: Mart 2015.


Živimo u vremenu u kojem veliki broj nemuslimana, ali i ne mali broj muslimana sebi uzimaju za pravo ili čak obavezu da uznemiravaju vjernike, iskrene Allahove, dželle še'nuhu, robove i da na tom putu ne štede svoje intelektualne i materijalne Read more…

Kategorije

Arhive