MEDRESA "Džemaludin-ef. Čaušević"

Mjesec: Januar 2020.


Matura predstavlja ispit zrelosti, a maturski rad bi trebao da predstavlja jedan ozbiljan stručni rad kojim učenik potvrđuje da je spreman završiti četverogodišnje školovanje. Rad se piše uz pomoć mentora, a stilski mora odgovarati naučnom stilu.Mentor upućuje učenika na literaturu Read more…

Kategorije

Arhive