ADNA VELIĆ: “Moje četiri godine kroz Medresu “Reis Džemaludin-ef. Čaušević”

VRIJEME TOKOM NASTAVE

RASPORED SATI

Ovo je moj rapored u četvrtom razredu. Možete vidjeti koji predmeti se izučavaju i koliko časova sedmično ih imamo.

 

      PON             UTO               SRI                   ČET                     PET
1.  Sociologija  Izborna1       Hadis              Demokratija     Izborna 2
2.  Engleski       Izborna1       Pedagogija    Pedagogija        Izborna 2
3.  Tefsir            Bosanski       Filozofija       Arapski              Fikh
4.  Bosanski      Arapski         Matematika   Bosanski           Engleski
5.  Arapski        Sociologija    Filozofija       Demokratija     Kiraet
6.                        Akaid             Logika            Kiraet                 Matematika

 

Izborna nastava dolazi vam tek u trećoj i četvrtoj godini, od 6 ponuđenih predmeta Vi morate da izaberete dva predmeta koja želite da učite. Od tih 6 predmeta 2 su društvena, 2 prirodna i 2 vjerska predmeta.
Super je što svaki dan imamo najviše šest časova, osim srijedom i četvrtkom, što nisam prikazala na rasporedu, kada jedan dan imamo tjelesni, a drugi dan bazen, koji traju dva školska sata.
Predmeti zaista nisu teški, ako pratite na času, još malo to gradivo obradite u toku korepeticije (zajedničkog učenja), uz malo truda možete lahko da budete uspješan đak u Medresi.

 

 

Comments

comments