Članovi džemata Hidaje posjetili našu školu

web_admin 25. Januara 2017.

Hidaje je novonastali dzemat u Minhenu. Razlog posjete našoj medresi jeste prezentacija njihova džemata koji već jako uspješno djeluje i radi.

Dvojica efendija volonteri su u tom džematu: Abdulvehab ef. Vehabović i Nusret ef. Hodžić, koje smo i intervjuisali. Oni između ostalog navode da njihov džemat broji 325 članova i prosječna dob je 35 godina. Džemat datira od 2009. Godine, razlog toga jeste mekteb kojim su aktivno vodili dvije godine prije. Da je ovaj džemat aktivan, dokaz je i skori događaj, tačnije „Noć Vakifa“ 11.2. u Minhenu. Navode da je njihova posjeta informativnog karaktera i je to način na koji će razmjeniti iskustva sa našim, domaćim, profesorima i efendijama i na taj način poboljašti svoj ali i naš rad.

Trenutno rade na projektu ostvarenja ustanove njihovog džemata, koji je dugoročan. Bili su u posjeti gradonačelniku Bihaća, Šuhretu Fazliću, te načelniku Cazina, Nerminu Ogreševiću, koji su ih, kako oni navode, veoma toplo primili i pružili im podršku. Također kažu da su bili u posjeti Islamskom pedagoškom fakultetu gdje su dobili podršku. Vrijedni predstavnici ovog džemata podršku su našli i u medresi „Džemaludin ef. Čaušević“.

Priredili:

           Hamza Ćenanović i Tarik Imširević