Izabrani projekat „Građanin“

web_admin 5. Aprila 2017.
Izabrani  projekat „Građanin“

 

Učenici Cazinske medrese i ove godine su predano radili na svojim projektima,  koji imaju za cilj da podignu svijest o građanskom aktivizmu i usvajanju određenih vještina građanskog učešća.

 

Obzirom da je projekt „Građanin“ jedna od centralnih tačaka nastave Demokratije i ljudskih prava u srednjim školama, a koji ima za cilj da aktivno angažira učenike u prakticiranju trajnih znanja i vještina koje se nalaze u ciljevima ovog predmeta,  težilo se ka tome da budu uključeni svi učenici koji pohađaju nastavu Demokratije i ljudskih prava u našoj školi.

 

 

Zbog toga su učenici bili podijeljeni u grupe od po 8 članova, te se na taj način radilo na šest različitih projekata koje su upravo učenici samostalno kandidirali i obrađivali. Ovim smo  uključili  sve učenike u različite projekte čija je svrha da uvježbaju aktivno učešće građana u kreiranju i donošenju mjera javne politike.

Upravo ovaj način rada omogućuje učenicima da se neposredno upoznaju sa društvenim mehanizmom koji kreiraju građani, mediji i vlast.

Ove godine imali smo čak tri podjednako dobro obrađena projekta, no zbog konkretnijih rješenja za mjere javne politike,  poredak izgleda ovako :

 

  1. „Zapuštene kapije bosanske avlije“, koji je radila grupa pod nazivom „Čuvari naše baštine“
  2. „I pored svega, mnogo vas volim, volite i vi mene“ koji je radila grupa „Različitost ne znači nemogućnost“
  3. „Neko te voli, smanji gas“ koji je radila grupa „Policajci sa ahmedijama“

Grupa “Čuvari naše baštine”

Kao što smo već rekli, ovo su tri podjednako dobra projekta, te je izbor bio jako težak, pa su odlučile nijanse u različitim kategorijama.  Npr.  projekt „I pored svega mnogo vas volim, volite i vi mene“  imao je najbolje dokumentovane korake u rješenjima kao i radionicu koju su odradili u Osnovnoj školi „Cazin II“  sa Centrom za inkluzivno obrazovanje i rehabilitaciju općine Cazin, no u kategoriji Mjera javne politike presudila su rješenja koja uključiju i vlast i građane, a koja su se nalazila kod grupe „Čuvari naše baštine“.  Ova grupa obrađivala je sistematsku zapuštenost kulturne baštine sa težištem na kuću Nurije Pozderca i stare gradove.  Isto tako treba pohvaliti i istraživanja koja su uradili  „Policajci u ahmedijama“ u svom projektu „Neko te voli,  smanji gas“.

Tako da će grupa „Čuvari naše baštine“ , sa svojim projektom „Zapuštene kapije bosanske avlije“ predstavljati  Medresu i općinu Cazin na kantonalnom takmičenju.

Ovom prilikom čestitamo svim učenicima koji su učestvovali sa svojim projektima. Posebno se zahvaljujemo radnicima unutar institucija Općine i Kantona, a koji su često bili susretljivi u saradnji sa  našim učenicima.

 

U prilogu pogledajte neke od fotografija sa procjene projekata.

Grupa “Čuvari naše baštine”,  predstavlja svoj plan akcije

Postojeće mjere javne politike

Grupa “Različitost ne znači nemogućnost” predstavlja problem koji su tretirali

zajednički zaključak i plan akcije

Grupa “Policajci u ahmedijama” predstavlaju mjere javne politike

Grupa “Kulturni zaštitari”

Grupa “Samo oprezno”

Grupa “4K”

Pobjednička riješenja