K O N K U R S

web_admin 20. Maja 2016.

Na osnovu odredbe člana 17. i 20. Pravilnika o organizaciju i radu Rijaseta i člana 5. Pravilnika o upisu učenika u prvi razred medrese (broj: 03-08-2-685-1/12, od 30. marta 2012. god.), Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje:

 

K O N K U R S

 

za prijem učenika-ca u I (prvi) razred medresa u Bosni i Hercegovini

u školskoj 2016./2017. godini

Kandidati za prijem u medrese u Bosni i Hercegovini u školskoj 2016/17. godini treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da nisu stariji od 18 godina,
b) da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjernim vladanjem.

 

Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred medrese potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Zahtjev za upis (preuzima se u medresi),
  2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
  3. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,
  5. Ljekarsko uvjerenje,
  6. Pismena preporuka nadležnog glavnog imama.

Prijemni ispit za upis u prvi razred se sastoji od testa općeg znanja i usmenog ispita iz kiraeta.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije, kao i kandidati koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita.

Uz gore navedenu dokumentaciju, kandidati za upis bez polaganja prijemnog ispita predaju i sljedeće dokumente:

  1. Diplomu Rijaseta Islamske zajednice u BiH o položenom ispitu hifza,
  2. Diplomu učenika generacije osnovne škole.

 

Ako kandidat ima diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina treba ih dostaviti radi bodovanja.

 

Rok za dostavu prijave je od 06.06.2016. do 17.06.2016. godine u jednoj od medresa:

– Gazi Husrev-begova medresa – Sarajevo,
– Behram-begova medresa – Tuzla,
– Elči Ibrahim-pašina medresa – Travnik,
– Karađoz-begova medresa – Mostar,
– Medresa “Džemaluddin Čaušević” – Cazin,
– Medresa “Osman ef. Redžović” – Čajangrad/Visoko.

 

Prijemni ispit će se održati u subotu, 13. ramazana 1437. h.g., odnosno  18. juna 2016. godine sa početkom u 9:00 sati u medresi u koju je kandidat predao svoju dokumentaciju.