Maturanti u obilasku IPF-a u Bihaću

web_admin 15. Marta 2018.
Maturanti u obilasku IPF-a u Bihaću

Maturanti Cazinske medrese, kao i svi ostali koji završavaju srednju školu, se po drugi put u svom životu nalaze na jako velikoj raskrsnici svog životnog puta.
Prvi put je bio slučaj kada su upisivali srednju školu i druga raskrnica, koja je znatno veća od predhodne, a koja se odnosi faklutet koji upisati.
Raskrnica nudi vise životnih puteva, jedan put je nastavak usavršavanja u vjerskom segmentu i sutra nakon usavršavanja i velika mogućnost i potreba da prenesu svoja znanja na mlađe naraštaje.
Upravo je to glavni razlog posjete maturanata Cazinske medrese IPF u Bihacu, gdje se između ostalog obratio i naš prof. Elmir ef. Mehmedović, koji je u svom obraćanju naglasio, da su nasa medresa, IPF, medžlisi na čelu sa našim muftijstvom okusnica vjerskog segmenta na našem kantonu i u tom pogledu trebamo svi zajedno raditi i međusobnim angažmanom jačati našu IZ.

Na fakultetu IPF u Bihacu su naše maturante docekali i obratili se profesori IPF na čelu sa dekanom prof. Fuad ef. Sedicem, koji su iskazali toplu dobrodošlicu našim maturantima i tom prilikom prezentovali IPF i internat koji posjeduje ovaj je fakultet.

Bitno je naglasiti da, nakon posjete fakultetu, ima zainteresiranih maturanata za upis na navedeni fakultet, da ih Uzvišeni Allah dž. š., ojača u toj odluci i pomogne da završe i da budu pravi kreatori vjerskog života na našem muftijstvu i šire.