Na jednom času Demokratije i ljudskih prava

web_admin 9. Novembra 2014.

cetvrti_grupno600x200Nastava iz demokratije i ljudskih prava izvodi se u četvrtom razredu naše medrese i to dva časa sedmično.

Obzirom na plan i program, kao i sadržaj koji učenici izučavaju, to je sasvim dovoljno da se nastava izvodi na jedan interaktivan i metodološki raznolik način.

Tako su učenici i ove godine, nakon obrađenog modula „Vlast“, imali zadatak da kroz igrokaz i simulaciju praktično pokažu usvojena znanja iz predmeta Demokratija i ljudska prava.
Poznato je da nastava Demokratije i ljudskih prava u srednjoj školi mora zadovoljiti četiri ključna koncepta a to su :

1. ZNANJE O DEMOKRATIJI
(GRAĐANSKO ZNANJE)

2. KOGNITIVNE GRAĐANSKE VJEŠTINE

3. GRAĐANSKE VJEŠTINE UČEŠĆA U VLASTI

4. STAVOVI GRAĐANSTVA U DEMOKRATIJI

SAM_1795

Poseban akcent stavljamo na vještine građanskog učešća u vlasti. Zbog toga je učenike potrebno osposobiti vještinama korištenja demokratskih mehanizama u zaštiti ljudskih prava, koja uključuju javno dobro ali i lični interes.
Nije dovoljno samo posjedovati teoretsko znanje. Ukoliko to znanje nismo u mogućnosti na adekvatan način primijeniti u realnosti, ukoliko nemamo adekvatne informacije i vještine u kreiranju mjera javne politike, tada ne možemo biti odgovorni i efikasni građani. Jedino građani koji su informirani, osposobljeni i koji posjeduju građanske vrline kao što su iskrenost, hrabrost, strpljivost i ustrajnost, mogu biti efikasan faktor Civilnog društva koje vrši kontrolu vlasti. U svakom drugom slučaju – umjesto slobodnih građana, imat ćemo podanike, koje vješt manipulator i demagog može da zavede i obmane.

U prvoj simulaciji ove školske godine učenici su obrađivali modul Vlast.
Fokus je stavljen na odnos vertikalne i horizontalne podjele vlasti te nadležnosti nivoa vlasti u BiH. Imali su zadatak da prikažu kako se ograničava moć, održava balans i uspostavlja kontrola vlasti kada je u pitanju izvršna, zakonodavna i sudska vlast.

Treba naglasiti da je učenicima data potpuna sloboda i da je simulacija u potpunosti prepuštena njihovoj kreativnoti, mašti i znanju.
To je učinjeno u ovoj simulaciji zbog toga što je to najbolji način da se vidi koliko su učenici sposobni primijeniti stečena znanja i koliko duboko ih mogu percipirati. Ujedno, to je i indikator nastavniku pri daljnjem odabiru metoda rada sa učenicima. Na taj način se može pravilno dozirati količina znanja koja se daje učenicima da bi oni to na adekvatan način procesuirali i primijenili.

 

Zbog toga ćemo ukratko izložiti različite scenarije koje su kreirali učenici 4a , 4b, 4c, i 4d razreda.

4a razred:
Radni naziv “Pobuna mljekara”
Izvršna vlast zaobilazi procedure koji se tiču poticaja za poljoprivredu.
Štrajk.
Protest pred zakonodavnom vlasti (Parlament) preusmjeren na organe izvršne vlasti.
Zatražena arbitraža sudske vlasti.
Provođenje zaključaka i rješenja.

4b razred:

Tročlano predsjedništvo

IVb – Tročlano predsjedništvo

Radni naziv “Usvajanje teksta himne BiH”
Prijedlog tekstova himne.
Provjera ustavnosti.
Rasprava o prijedlozima na državnom nivou.
Traženje podrške na međunarodnom nivou.
Usaglašavanje i traženje kompromisnog rješenja.

3

IVc – Zasjedanje Ustavnog suda

 

4c razred:
Radni naziv „Donacije za poplave u BiH“
Dolazi do zloupotrebe donacija za poplavljena područja.
Stanje u nekim institucijama izvršne vlasti.
Reakcija zakonodavne vlasti.
Korekcija putem organa Sudske vlasti.
Procesuiranje odgovornih.

 

 

 

 

 

4d razred:

glasajmo

IVd – Parlamentarna skupština

Radni naziv „ Ukidanje kantona, entiteta“
Rasprava na državnom nivou.
Rekacije na entitetskom nivou.
Reakcije na kantonalnom nivou.
Provjera nadležnosti i ustavnosti djelovanja zakonodavne vlasti na državnom nivou.
Arbitraža Ustavnog suda BiH.
Ono što posebno raduje je to da su učenici pokazali zavidan nivo poznavanja društvenih prilika kao i razumijevanje uloge i odnosa između različitih grana vlasti na svim nivoima.

 

 

Naravno, poslije pohvala slijede i sugestije, kao i kritike u cilju poboljšanja izvedbe narednih zadataka, igrokaza i simulacija.

MITO I KORUPCIJA

MITO I KORUPCIJA

Ovom prilikom ću iznijeti ono što sam posebno uočio i istaknuo kod svakog od odjeljenja.

Odjeljenje 4a razreda.
Iskazan poseban borbeni duh građana kao i poznavanje njihove uloge u podsticanju djelovanja vlasti. Traženje odgovornosti i lociranje institucija izvršne vlasti koje su nadležne za rješavanje njihovog problema.

Sud BiH

Sud BiH

Odjeljenje 4b razreda.
Vrlo dobra koordinacija između organa izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Posebno osvježenje je bilo uključenje međunarodnog faktora i njihove uloge. Elegantno privođenje kraju i upečatljiv zaključak.

5

IVb – Elegantan zaključak

Odjeljenje 4c razreda.
Jasno ispričana priča kroz predstavu u tri čina. Prikazana kontrola i ograničavanje moći između različitih grana vlasti na svim nivoima. Odličan aranžman i dekoracija koji su dali vizuelno ugodan ton simulaciji.

4c_900x300

IVc – Odličan angažman i dekoracija

Odjeljenje 4d razreda.
Nadležnosti različitih nivoa vlasti su jasno prikazane. Uloga Ustavnog suda kao glavne institucije sudske vlasti je bila upečatljiva. Vrlo dobar aranžman i dekoracija koji su posebno istaknuli ulogu zakonodavne vlasti.

SAM_1793

IVd – Zakonodavna vlast na djelu

Ono što me kao predavača čini posebno zadovoljnim i ponosnim je angažman apsolutno svih učenika u svim odjeljenima koji su imali jasne i odgovorne zadatke.
Samim tim, svi učenici, bez izuzetka, zaslužili su pozitivna priznanja koja su unesena u radnu bilježnicu predmeta Demokratije i ljudskih prava.

Možemo zaključiti da je ovaj igrokaz (simulacija odnosa vlasti na svim nivoima) uspješna uvertira za sljedeće konkretne obrade gradiva kao i za projekt „Građanin“ koji nas očekuje u narednom periodu.
Što je najbitnije, usvojena su određena trajna znanja koja će, vjerujem, učenicima biti od velike pomoći pri percepciji društvenih prilika. Uvježbane su određene vještine građanskog učešća u vlasti a i razvili smo pozitivan stav prema društvenom aktivizmu.

 

Indikatori, koje nastavnik prati, nisu poznati učenicima niti se oni o njima obavještavaju kada je u pitanju simulacija. Najviše zbog toga jer je učenike nepotrebno opterećavati tim detaljima, zbog toga što bi to smanjilo stepen njihovog samostalnog učešća.
Ti indikatori se, ukoliko je to potrebno, saopće na kraju.
Najviše iz razloga jer sljedeća simulacija ili igrokaz koji bude rađen, imat će veći stepen kontrole kao i jasno definirane ciljeve.

Kada su u pitanju kognitivne građanske vještine učešća u vlasti, pratimo sljedeće faktore:

a) identificiranje i opisivanje informacija o političkom i građanskom životu;
b) analiziranje i objašnjavanje informacija o političkom i građanskom životu;
c) sinteza i objašnjavanje informacija o političkom i građanskom životu;
d) evoluiranje, prihvatanje i odbrana stajališta o javnim događajima i pitanjima;
e) kritičko razmišljanje o uslovima političkog i građanskog života;
f) komparativno,internacionalno i globalno razmišljanje o demokratiji.

A kada su u pitanju participativne vještine učešća u vlasti onda pratimo sljedeće faktore:

a) interakcija s drugim građanima u cilju promoviranja personalnih i općih interesa;
b) praćenje (monitoring) javnih događaja i pitanja;
c) razmatranje i donošenje odluka o mjerama javne politike;
d) utjecanje na političke odluke o javnim pitanjima;
e) implementacija političkih odluka o javnim pitanjima;
f) djelovanje na poboljšanju političkog i građanskog života – lokalno, nacionalno i globalno.

Odgojni ciljevi ovakvog rada mogu se sažeti u nekoliko tačaka, a to su :

a) afirmacija digniteta i vrijednosti svake osobe opće i jednake humanosti;
b) poštivanje, zaštita i korištenje prava koja su jednaka za svakog;
c) odgovorno učestvovanje u političkom i građanskom životu zajednice;
d) prakticiranje samoobuzdavanja(discipline) individualno i institucionalno;
e) živeći po primjeru moralnosti demokratskog građanstva prakticirajući vrline poput: suzdržanosti, upornosti, darežljivosti i pravdoljubivosti;
f) promoviranje općeg dobra lokalno,nacionalno i globalno.

Stoga opet naglašavam, u ovoj simulaciji do izražaja je u potpunosti došla kreativnost, mašta i znanje učenika četvrtih razreda. Nastavnik se ovdje pojavljuje samo kao promatrač.
Predmetni nastavnik:
Elvedin Grošić, prof

 

Na ovom linku možete pogledati galeriju slika sa ovog časa : GALERIJA