NOVA HIDŽRETSKA GODINA-1436.

web_admin 24. Oktobra 2014.

Godine 622. po rođenju Isa, a.s., preciznije 16. jula te godine, desio se najznačajniji događaj koji je u potpunosti obilježio historiju islama i muslimana.
Naravno, svima nama je taj događaj vrlo poznat, ali nikada nije bilo niti će biti suvišno prisjetiti se jednog za muslimane tako velikog događaja.
Naziv „Hidžra“ je pojam pod kojim muslimani podrazumijevaju preseljenje Muhammeda, a.s., i njegovih sljedbenika iz Mekke u Medinu. Preseljenje se odvijalo postepeno. Oko 313 muslimanskih porodica su se polahko iseljavale iz svojih rodnih mjesta prema Medini, zato što u Mekki nisu bili u mogućnosti skoro ni u najmanjoj mjeri prakticirati islam zbog neviđenih tortura od strane mekanskih mušrika.
Da bi sačuvali islam, muslimani se u mjesecima Muharrem i Rebiu-l-evvel počinju seliti iz Mekke u Medinu.
Posljednji među njima Medinu su napustili Muhammed, a.s., i Ebu Bekr, r.a., i to baš u noći kada su se mušrici spremali da ubiju Poslanika, a.s.
Važno je napomenuti da je u ovih par rečenica na najkraći način opisano šta je to Hidžra i kako se ona dogodila. Sigurno je to da je mnogo poruka koje se kriju iza ovog nama veoma važnog događaja.
Naime, tu nije bilo riječ i o pukom preseljenju ili „bježanju“ iz svojih rodnih mjesta, već se to i dan-danas gleda kao napuštanje koje je tada bilo jedini način za novi početak u okrilju najčistije vjere – islama. I upravo zbog toga njihovog napuštnja mi danas nosimo časnu titulu muslimana i u mogućnosti smo, hvala Allahu, da živimo islam.
U to ime, u ime Allaha, dž.š., uredništvo lista „Asr“, kolektiv naše Medrese i svi njeni učenici vam žele sretnu i berićetnu Novu 1436. hidžretsku hodinu, sa željom da vam Allah, dž.š., oprosti sve grijehe u prošloj i sačuva vas svih onih u nastupajućoj godini.

 

Kullu ‘amin we entum bi hajr!

hidzretska godina cestitka