Novi vakifi…

web_admin 10. Maja 2018.
Novi vakifi…

Hvala Allahu Uzvišenom dobročinstvo prema Medresi se nastavlja. Onih koji prate i pomažu rad Medrese sve je više. Oni koji su svoj imetak uvakufili u zadnjih nekoliko dana su:

 1. Šahinović Šefik i Refik, Bajrektarević Šefika i Hadžić Nermina pred dušu Šahinović Rasime i rahmetli Šahinović Hasana
 2. Sijamhodžić Ismet i supruga Đemka pred dušu kćerke rahmetli Vilić (Sijamhodžić) Irme
 3. Susak Semira pred dušu mame rahmetli Čizmić Zuhre
 4. Alešević Hazima pred dušu majke rahmetli Muratović Sebile
 5. Hadžić Senija pred dušu brata rahmetli Šahinović Huseina
 6. Ljubijankić Fatima i suprug Ramadan
 7. Hadžić Nasiha i suprug Husein
 8. Oručević hadži Šerif i supruga hadži Šefika
 9. Veladžić Muhamed pred dušu oca rahmetli Veladžić Hamida i majke rahmetli Kade
 10. Bašić hadži Muharem pred dušu kćerke Ružnić rahmetli Neire
 11. Hušić Muhamed iz Vrnograča pred dušu rahmetli majke Feride Hušić
 12. Duraković Sulejman
 13. Duraković (Hadžipašić) Fatima
 14. Hadži Senija Delanović i sin Mirza pred dušu rahmetli Šahe i rahmetli Osmana Delanović
 15. Puškar Erzumane
 16. Fazlović Hamid i Sanija
 17. Duranović Osman
 18. Duranović Razija
 19. Duranović Zuhra
 20. Duranović Fatima

Da im Allah Uzvišeni olakša sve njihove poslove, da im njihov vakuf bude zaštita od dunjalučkih belaja i ahiretskih kazni!

I.Lj.