Novi vakifi

web_admin 10. Marta 2018.
Novi vakifi

 

 

“Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (El-Bekare: 261)

 

Rukovođeni ovom Istinom objavljenom od Uzvišenog Allaha, dobri ljudi su osjetili potrebu davanja tako da je Medresa  bogatija za nekoliko novih vakifa:

  1. MAHMULJIN (MAHMUT) REFIKA, KOZARAC, 1.000,00 KM
  2. MAHMULJIN (ESAD) EMINA, KOZARAC, 1.000,00 KM
  3. MAHMULJIN (ESAD) EMIN, KOZARAC, 1.000,00 KM
  4. MAHMULJIN (ESAD) IZUDIN, KOZARAC, 1.000,00 KM
  5. ĆORALIĆ  (RAMO) hadži ADILA, ĆORALIĆI 3.000,00 KM

Molimo Uzvišenog Allaha da vakifima ukabuli i u sevap upiše njihovo davanje, da njih i njihove porodice sačuva od dunjalučkih belaja i ahiretskih patnji, te da im uplaćeni vakuf mnogostruko vrati i njihovu nafaku poveća!

„Dobra djela gone zlo, a najuzvišenije od dobrih djela je milodar, najuzvišeniji milodar je onaj, koji ostaje zauvijek, a od dobrotvornih djela opet je najljepše ono, koje jest, odnosno koje će se trajno ponavljati. Jasno je, da je od trajnih dobrotvornih djela najdulje zajamčeno dobročinstvo vakuf. Dok je svijeta i vijeka korist vakufa ne prestaje niti se njegovo djelovanje do sudnjega dana završava“. 
(Prva vakufnama, novembra 1531. godine)