Obavijest o terminima polaganja maturskih ispita

Obavještavamo učenike i učenice četvrtog razreda da će polaganje mature biti organizovano u prostorijama škole.
Termini za polaganje mature su:
05. 06., petak (10h)- Maturski radovi
08. 06., ponedjeljak (10h) – Bosanski jezik
08. 06., ponedjeljak (12h) – Arapski jezik
09. 06., utorak (10h)- Kiraet (učenici)
09. 06., utorak (11h)- Kiraet (učenice)
10. 06., srijeda (10h)- Fikh (učenici)
10. 06., srijeda (11h)- Fikh (učenice)

Obavezan je dolazak s maskama i rukavicama i poštivanje propisanih epidemioloških mjera opreza tokom cijelog boravka u prostorijama i krugu škole. U suprotnom, učenici neće moći pristupiti polaganju mature.
Učenici i učenice će u krug škole i zgradu doći najviše 10 minuta prije termina ispita, a isti će individualno napuštati odmah po završetku svojih obaveza.
Svim učenicima i učenicama želimo da ostvare željeni uspjeh na maturskom ispitu.

Comments

comments