Održan prvi susret svršenika Medrese “Džemaludin ef. Čaušević”

web_admin 2. Avgusta 2015.

IMG_0980

Dana 01.08.2015 godine, održan je prvi susret svih svršenika Medrese “Džemaluddin ef. Čaušević”.

Ideja vodilja ovog susreta je bila da se uspostavi kvalitetna međusobna saradnja,  s ciljem podrške kvalitetnim projektima koje provode bivši učenici ove medrese kao i projekte koje pokreće sama Medresa.

Medresa “Džemaludin ef. Čaušević” ima cilj da ne bude tek jedna od srednjih škola, nego da kao Institucija participira i pokreće određene elemente društvenog napredka.

S tim u vezi usaglašene su neke osnovne smjernice koje bi omogućile kvalitetniju organizaciju budućih sastanaka svršenika ove škole.

OKVIRNE SMJERNICE:

1. Nastaviti tradiciju druženja sa fiksnim datumom i boljom organizaciojom, kako bi se uspostavila stabilna mreža.

2. Organizacija koordnacionih tijela.

3. Proširiti obim i sadržaj druženja ( edukativno rekreacijski karakter).

3. Sabiranje kontakakta

4. Aktivna saradnja na konkretnim projektima, kao što je npr: “Onlinemekteb”.

5. Moguća potreba osnivanja udruženja sa ciljem promocije i cirkulacije ideja koje pospješuju razvoj šire društvene zajednice kao i same institucije medrese.

Ovom prilikom medresa se obavezala da će raditi na obrazovanju koordinacionih tijela kako bi slijedeći sastanak svršenika medrese protekao u puno boljoj organizaciji sadržajno bogatijeg sureta, obzirom da generalni zaključak sadrži činjenicu da je odziv generacija bio i više nego zadovoljavajući, te bi se omasovljenjem i povećanjem obima sadržaja dobilo i na kvaliteti ideja.