POMOĆNO OSOBLJE

Eso Salkić

GLAVNI KUHAR: Edin Suljić

GLAVNI KUHAR:
Edin Suljić

POMOĆNICI:

Ekrema Kapić, pomoćni kuhar
Sedžida Keranović, pomoćni kuhar
Semka Kržalić, pomoćni kuhar
Fahira Ljubijankić, pomoćni kuhar
Đula Memić, pomoćni kuhar
Šefika Japić, pomoćni kuhar

  1. Murat Salkić
  2. Asim Abazović
  1. Ajko Puškar
  2. Hazima Dizdarević