Posjeta direktorice ženskog odjela Qatar Charity iz Dohe

web_admin 3. Februara 2017.

Već smo vas izvijestili da smo započeli izgradnju džamije u sklopu Medrese zahvaljujući našim vakifima iz Katara, humanitarnoj organizaciji Qatar Charity. Posredovanjem njihovog  direktora  bosanskog ureda, Muhameda Ouchena, naš projekat je prihvaćen i počela je izgradnja džamije. Ovim  projektom u  potpunosti upravlja, finansira i prati njegovu realizaciju ova katarska organizacija. Pored izgradnje vjerskih objekata oni imaju i druge aktivnosti humanitarnog karaktera. Ovaj fond stipendira oko 2400 djece i studenata. Pomažu u poljoprivrednim i drugim projektima obnove infrastukture i raznovrsnim oblicima socijalne pomoći.

Prilikom realizacije projekata uobičajeno je da neko iz središta organizacije dođe i na licu mjesta se  uvjeri o načinu izvedbe određenog projekta. Ovom prilikom  smo imali čast da ugostimo direktoricu ženskog odjeljenja  Qatar Charity , gospođu Fawziu Al Ishaq, koja je obišla gradilište. Pored gradilišta ona je posebno, prilikom posjete,  posvetila pažnju ženskom odjeljenju naše škole. Predstavili smo joj i naše aktivnosti i planove u budućnosti. Ona je iskazala interes i mogućnost da ova organizacija realizira još neki od ovih projekata, ako Bog da. Također,bismo se ovom prilikom zahvalili šefu odjela za projekte u Sarajevu, Sameru Gheith i Elviru, koji su bili u pratnji gospođe Fawzie al Ishaq.