Potpisani ugovori za završnu fazu izgradnje bazena

web_admin 17. Oktobra 2017.

Cazinska medresa je ušla u završnu fazu izgradnje bazena. S tim u vezi, protekle sedmice,  potpisani su ugovori sa firmama koje će izvoditi završne radove.

Ispred naručioca radova,  ugovore su potpisali,   direktor medrese prof. Salih Dervić i predstavnici firmi koje će izvoditi radove.

Završne, grubne radove,  radiće firma DOLA d.o.o. Cazin.

Firma A-Group bazeni d.o.o Mostar zadužena je za bazensku tehniku po važećim  standardima, što je ujedno završetak radova i otvor bazena.

Stručni nadzor radova  izvodiće  firma Euroing d.o.o Bihać.

Euroing d.o.o Bihać

A group d.o.o Mostar i Dola d.o.o Cazin

Potpisivanje ugovora sa firmom A group d.o.o Mostar