PREDAVANJE O NARGILI

web_admin 21. Februara 2015.

Poznato je da orjentalna šiša ili nargila dobija na popularnosti svakim danom i u našim krajevima. Muzički orjentalni tonovi, zamračeni prostori sa prigušenim sjvetlima te oblaci dima čine primamljiv ambijent. Međutim, znamo li šta je ustvari nargila i koliko je štetna?ngila2
Na ovu temu, održano je predavanje u našoj školi. Profesorica biologije Nadija Topčagić, napravila je prezentaciju na ovu temu kako bi učenike upoznala sa ovim problemom.ngila4
Naučna istraživanja pokazuju da je pušenje nargile veoma štetno. Toksični efekti i ugljenmonoksid koji proizlazi iz dima se nalaze u znatno većim količinama nego oni kod pušenja cigareta. Studija napravljena u Velikoj Britaniji pokazuje da jedna sesija pušenja nargile (koja traje prosječnih sat vremena) štetna je onoliko koliko i 100 cigareta. Klasični pušač udahne dim cigarete oko dvanaest puta i tako unese oko 0,5 litara dima, dok uživaoci nargile udahnu dim oko 150 puta, što znači da su njihova pluća „propustila“ blizu jedne litre dima. Istraživanja također pokazuju da aromatizovani duhan sadrži iste toksine koji izazivaju rak pluća i srčana oboljenja.ngila3
Duhanski dim sadrži veliki broj kancerogenih supstanci koja oštećuju DNK-a u ćelijama. Samo jedna oštećena ćelija može da se dijeli i razmnožava nekontrolisano što dovodi do pojave velikog tumora.
Osvrćući se na našu vjeru možemo zaključiti da nije u redu, jer na taj način štetimo zdravlju, a uživanje kratko traje.
Dedić Demirela IV c
Kudić Šejma IVc