Predstavljamo učenike I-a razreda

web_admin 26. Novembra 2015.
Tarik Abazović I-a

1. Abazović Tarik  Ime roditelja: Samir i Semira Abazović  Prebivalište: Bužim  Zašto sam upisao Medresu: Zbog porodične tradicije upisivanja.

Haris Alibegić I-a-600x896

2. Alibegić Haris  Ime roditelja: Hazim i Enesa Alibegić  Prebivalište: Velika Kladuša  Zašto sam upisao Medresu: Medresu sam upisao zato što je to škola u kojoj se mnogo uči o našoj vjeri.

Huzejf Crnkić I-a-600x896

3. Crnkić Huzejf  Ime roditelja: Nurfet i Amira Crnkić  Prebivalište: Jezerski  Zašto sam upisao Medresu: Smatram da je Medresa disciplinirana škola sa širokim pogledom u budućnost.

Benjamin Čaušević I-a-600x896

4. Čaušević Belmin  Ime roditelja: Zijad i Mirsada Čaušević  Prebivalište: Velika Kladuša  Zašto sam upisao Medresu: Da bih se posvetio vjeri.

Husein Dedić I-a-600x896

5. Dedić Husein  Ime roditelja: Ismet i Esma Dedić  Prebivalište: Bosanski Novi  Zašto sam upisao Medresu: Jer je to najbolja škola i vjerska škola.

Tarik Duraković I-a-600x896

6. Duraković Tarik  Ime roditelja: Hazim i Lejla Duraković  Prebivalište: Cazin  Zašto sam upisao Medresu: Želim učiti o svojoj vjeri i proučavati njene postulate.

Semin Džehverović I-a-600x896

7. Džehverović Semin  Ime roditelja: Besim i Ekrema Džehverović  Prebivalište: Šturlićka Platnica  Zašto sam upisao Medresu: Zbog vjere.

Nermin Horozovic I-a

8. Horozović Nermin  Ime roditelja: Vahidin i Midhata Horozović  Prebivalište: Ćoralići, Cazin  Zašto sam upisao Medresu: Pa ne znam baš…

Hamza Kanurić I-a

9. Hfz. Kanurić Hamza  Ime roditelja: Hakija Kanurić i Enisa Ramić  Prebivalište: Rijad  Zašto sam upisao Medresu:

Hasib Koštić I-a-600x896

10. Koštić Hasib  Ime roditelja: Huse i Safeta Koštić  Prebivalište: Vrnograč  Zašto sam upisao Medresu: Zbog cilja da naučim što više o islamu, jedinoj vjeri priznatoj kod Allaha, s.w.t

Amel Koženjić I-a-600x766

11.Koženjić Amel  Ime roditelja: Faruk i Mehira Koženjić  Prebivalište: Cazin  Zašto sam upisao Medresu: Zbog vjere i želje koja mi se napokon ostvarila.

Muhamed Jašaragić I-a-600x896

12. Jašaragić Muhamed  Ime roditelja: Esad i Nadira Jašaragić  Prebivalište: Stijena  Zašto sam upisao Medresu: Zato jer sam to htio i jer mi se sviđa.

Bilal Latić I-a-600x678

13. Latić Bilal  Ime roditelja: Sead i Mevlida Latić  Prebivalište: Velika Kladuša  Zašto sam upisao Medresu? Da bih se posvetio vjeri.

Merdic Fadil I-a-600x896

14. Merdić Fadil  Ime roditelja: Enver i Lejla Merdić  Prebivalište: Bihać  Zašto sam upisao Medresu: Zbog odnosa prema vjeri i odnosa profesora prema učenicima.

Omer Midžić I-a-600x896

15. Midžić Omer  Ime roditelja: Senad i Kado Midžić  Prebivalište: Bihać  Zašto sam upisao Medresu: Jer mi se sviđa program u medresi. A i sama medresa.

Imran Mujagić I-a-600x896

16. Mujagić Imran  Ime roditelja: Remzija i Hazima Mujagić  Prebivalište: Donji Vakuf  Zašto sam upisao Medresu: Vjerska je škola.

Fahrudin Mujanovic I-a-600x896

17. Mujanović Fahrudin  Ime roditelja:Ferhed i Mirzeta Mujanović  Prebivalište: Velika Kladuša  Zašto sam upisao Medresu: Da bih se posvetio vjeri, jedinom pravom putu.

Amrudin Mustedanagić I-a-600x896

18. Mustedanagić Amraudin  Ime roditelja: Emir i Refika Mustedanagić  Prebivalište: Bosanska Otoka  Zašto sam upisao Medresu: Uglavnom zbog vjere i znanja.

Umejr Nesimović I-a-600x896

19. Nesimović Umejr  Ime roditelja: Hamdija i Sadeta Nesimović  Prebivalište: Bužim  Zašto sam upisao Medresu: Da se osamostalim, te zbog internatskog načina života, društva i zabavljanja.

Musa Nuhanović I-a

20. Nuhanović Musa  Ime roditelja: Ramiz i Fatima Nuhanović  Prebivalište: Pećigrad  Zašto sam upisao Medresu: puno je razloga…

Husein Nuhić I-a-600x896

21. Nuhić Husein  Ime roditelja: Senad i Nevzeta Nuhić  Prebivalište: Cazin  Zašto sam upisao Medresu: Da bih se posvetio vjeri.

Ajdin Okić I-a-600x896

22. Okić Ajdin  Ime roditelja: Jasmin i Emsuda Okić  Prebivalište: Kozarac  Zašto sam upisao Medresu: Jer se tu širi znanje o islamu.

Aldin Okić I-a-600x896

23. Okić Almin  Ime roditelja: Jasmin i Emsuda Okić  Prebivalište: Kozarac  Zašto sam upisao Medresu: Zbog vjere, jer je u ovoj školi namaz obavezan za razliku od drugih škola.

Esed Pondro I-a-600x896

24. Pondro Esed  Ime roditelja: Rifet i Almira Pondro  Prebivalište: Crnaja  Zašto sam upisao Medresu: Da naučim čitati i učiti Kur'an.

Muamer Porić I-a

25. Porić Muamer  Ime roditelja: Izet i Šehrizada Porić  Prebivalište: Bužim  Zašto sam upisao Medresu:

Meris Redžić I-a-600x896

26. Redžić Meris  Ime roditelja: Senaid i Zineta Redžić  Prebivalište: Velika Kalduša  Zašto sam upisao Medresu:

Muhamed Tričić I-a-600x896

27. Tričić Muhamed  Ime roditelja: Husnija i Šejma Tričić  Prebivalište: Šturlić  Zašto sam upisao Medresu:

Talha Tričić I-a-600x896

28. Tričić Talha  Ime roditelja: Suljo i Rezija Tričić  Prebivalište: Šturlić  Zašto sam upisao Medresu: Jer mi se sviđa, i jer su mi mnogi preporučili da upišem baš Medresu.

Adil Veladžić I-a-600x896

29.Veladžić Adil  Ime roditelja: Safet i Indira Veladžić  Prebivalište: Konjodor, Bužim  Zašto sam upisao Medresu: Zbog većeg znanja o islamu.

Ali Vesković I-a-600x896

30. Vesković Ali  Ime roditelja: Ramiza i Emil Vesković  Prebivalište: Velika Kladuša  Zašto sam upisao Medresu: Da bih se posvetio vjeri.

Našim vrijednim fazanima , želimo puno uspjeha, ustrajnosti i strpljivosti na njihovom putu 🙂 .