Promovirano 15 doktora nauka: Među njima i Rifet Šahinović, profesor akaida u Cazinskoj medresi

web_admin 25. Februara 2017.
Promovirano 15 doktora nauka: Među njima i Rifet Šahinović,  profesor akaida u Cazinskoj medresi

 

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 23. februara 2017. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu.

Prof dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, je uz riječi dobrodošlice istakao da “svečanost predstavlja značajan događaj za akademsku zajednicu Univerziteta u Sarajevu i potvrđuje njegove naučne kompetencije i njegovo napredovanje.”

Na održanoj svečanosti promovirano je petnaest doktoranata sa šest fakulteta Univerziteta u Sarajevu a među njima i četiri doktora Islamskih nauka.

 

Na čast DOKTORA ISLAMSKIH NAUKA
Amira Trnka-Uzunović
Kenan Musić
Rifet Šahinović
Safet Husejnović

Ovom prilikom čestitamo našem profesoru, na časti  doktora  Islamskih nauka Rifetu Šahinoviću,  na stečenom zvanju i znanju, koje će ako Bog da biti od velike koristi našim učenicima kao  i široj društvenoj zajednici.

Redakcija