Radna posjeta Vlade USK

web_admin 23. Januara 2017.

U petak,20.01. 2017., medresu je posjetila delegacija Vlade USK na čelu sa premijerom mr. Huseinom Rošićem. Delegaciju su još sačinjavali i ministar obrazovanja mr. Adis  Muharemović i ministar finansija Salih Dedić, direktor  Zavoda zdravstvenog osiguranja USK dr Almin Handanagić i federalni poslanik Esed Bašagić. Ispred Medrese je sastanak predvodio muftija Hasan Makić, koji je i predsjednik Upravnog odbora Medrese. Sastanku je prisustvovalo nastavničko vijeće na čelu sa direktorom. Direktor medrese je  u uvodnom dijelu upoznao delegaciju sa aktivnostima medrese, a nakon toga  je premijer nastavničkom vijeću medrese prezentirao  najvažnije informacije  o budžetu i trenutnom finansijskom  stanju našeg kantona.

U glavnom dijelu sastanka smo razmijenili mišljenja o pokretanju novog odsjeka u našoj medresi, o medicinskoj školi. Predstavnici vlade su izrazili spremnost da pomognu u realizaciji ovog projekta. Menadžment Medrese je već za prošlu godinu uradio elaborat i opremio laboratorije koje su neophodne za rad medicinske škole. Podaci na terenu govore da je ogroman interes za medicinsku školu. Predstavnici Medrese su obišli osnovne škole na području opština Bužim, Velika Kladuša i Cazin , te uzeli izjave i podatke učenika koji su željeli da pohađaju medicinsku školu u našoj ustanovi. Broj prijavljenih kandidata omogućuje formiranje tri odjeljenja. Medresa očekuje od Vlade USK  da pomogne u pribavljanju neophodne dokumentacije za početak rada ove ustanove.

(VIDEO) Izjave nakon radnog stastanka u Cazinskoj medresi