Safvet-beg Bašagić u kadrovima Dženane Begić

web_admin 15. Decembra 2017.

Učenici Cazinske medrese na razne načine istražuju i uče o književnoj i kulturnoj baštini. Tako je i Dženana Begić, učenica IVb razreda, na kreativan način prezentirala svoj istraživački rad o našem književniku Savfet-begu Bašagiću.

Svoj rad predstavila je kroz video prezentaciju o životu i djelu Safvet-bega Bašagića.