Takmičenja

web_admin 5. Aprila 2018.
Takmičenja

Učenici Cazinske medrese najbolji  na takmičenju iz Bosanskoga jezika i književnosti

U istom pobjedničkom ozračju Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“ Cazin i ove godine nastavlja nizati uspjehe na takmičenjima iz bosanskoga jezika i književnosti.

U ponedjeljak, 26. marta 2018. godine u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Medresi „Osman-ef. Redžović“ u Visokom održano je jedanaesto takmičenje iz bosanskoga jezika i književnosti za učenike četvrtih razreda svih naših bosanskohercegovačkih medresa. Takmičenju je pristupio 24 takmičar, po tri predstavnika iz osam medresa, koji su se takmičili u pojedinačnom i ekipnom plasmanu. Našu medresu predstavljali su sljedeći učenici: Sumeja Veladžić, Merjem Nuhanović i Halid Merdić.

Iako smo tradicionalno najuspješnija medresa na takmičenju iz bosanskog jezika, ovogodišnji uspjeh nas je ostavio bez teksta. Naši su učenici nadmoćno pobijedili i zauzeli prva dva mjesta s nevjerovatnim rezultatom:

  1. mjesto: SUMEJA VELADŽIĆ, MedresaDžemaludin-ef. Čaušević, Cazin, 117 bodova
  2. mjesto: HALID MERDIĆ, MedresaDžemaludin-ef. Čaušević, Cazin,   104 boda
  3. mjesto: MUHAMED JELOVAC, Karađoz-begova medresa, Mostar,94.5 bodova

Ekipna pobjeda naših takmičara bila je još uvjerljivija:

  1. MEDRESA „DŽEMALUDIN-EF. ČAUŠEVIĆ“ , CAZIN ————- 303 boda
  2. MEDRESA „OSMAN-EF. REDŽOVIĆ“, VISOKO ——————–242,5 bodova
  3. BEHRAM-BEGOVA MEDRESA, TUZLA —————————–188,3 boda

Tako su učenici naše Medrese još jednom pokazali zavidno znanje iz područja bosanskogjezika, a sve uz pomoć profesorice Sabahete Kudić.

Veladžić Sumeja

Merdić Halid

————————————————————————————————

I ove godine najbolji učenici predstavili suili će predstaviti našu medresu iz različitih oblasti na kantonalnim takmičenjima i na međumedresanskim takmičenjima:

ARAPSKI JEZIK (Rijaset):

Nejira Horozović, Omar Mujagić i Merjem Kurtić

Pripremao ih je profesor Makić Muhamed.

ENGLESKI JEZIK (Rijaset i kantonalno takmičenje):

Hamza Ćenanović, Ahmed Felić,Halid Merdić; Šahinović Nudžejma, Muminović Sara, Veladžić Sumeja, Šahinović Nurdžihana i Mustedanagić Amrudin.

Uz njih je bio u pripremama profesor Nijaz Kovačević.

 

BOSANSKI JEZIK (Rijaset i kantonalno takmičenje):

Merjem Nuhanović, Halid Merdić, Sumeja Veladžić; Nurdžihana Šahinović i Almedina Grošić

MATEMATIKA (kantonalno):

Alma Mustafić i Lamija Veladžić

Za pripremu je bila zadužena profesorica Mirsada Pašić.

NJEMAČKI JEZIK:

Amrudin Mustedanagić

Profesor Hasib Čataković je radio na pripremi.

SPORTSKE DISCIPLINE:

Haris Topalović, Emina Skenderović, Adna Velić (stoni tenis), Ajla Alešević, Jušić Harun (šah),

U narednim takmičenjima predstavljat će nas, ako Bog da, sljedeći učenici:

Naši profesori Senada Mraović i Benić Abdulah su ih pripremali.

HISTORIJA (Rijaset):

Ilma Ogrešević, Adna Velić i Amir Kaljiković

Profesorica Veladžić Izeta i profesor Redžić Ibrahim su zaduženi za pripremu.

BIOLOGIJA(kantonalno, genetika):

Selma Halilagić i Vildana Hasanagić

Profesorica Nadija Topčagić vodi brigu o spremnosti.

HEMIJA (kantonalno)

Kerim Veladžić i Nudžejm Delanović

Medresa je ponosna na svoje učenike, zadovoljni smo postignutim rezultatima, a nadamo se još i boljim u narednim godinama.

„Mogu nam oduzeti bogatstvo, mogu nam oduzeti ono što volimo, mogu nam oduzeti život, ali nikada našu vjeru i znanje!“

Omar Mujagić

Grošić Almedina

Veladžić Lamija

Mustafić Alma

Ogrešević Ilma

Amir Kaljiković

Felić Ahmed

Hamza Ćenanović

Merjem Nuhanović

Selma Halilagić

Vildana Hasanagić

Nurdžihana Šahinović

Kurtić Merjem

Nejira Horozović

Amrudin Mustedanagić

Nudžejma Šahinović

Velić Adna

Muminović Sara

Alešević Ajla

Šupuković Sumeja

Emina Skenderović

Pripremio Ćenanović Hamza, IV – a