Takmičenje iz likovnog stvaralaštva

web_admin 20. Aprila 2018.
Takmičenje iz likovnog stvaralaštva

Iako u Medresi, nažalost, nema predmeta koji bi pomogao našim učenicima pomogao da iskažu svoje sposobnosti u likovnom stvaralaštvu, uzeli su učešća na Opštinskom takmičenju u ovoj oblasti. Odabrana su četiri rada koja su predata na ocjenjivanje i koja imaju  mogućnost prolaska na Kantonalno takmičenje:

  1. Veladžić Kerim

2. Aagić Adila

3. Šahinović Zerina

4. Ćehić Esma

Želimo našim učenicima puno uspjeha!