Zijaret Medresi „Isa-bey“ u Skoplju

web_admin 30. Oktobra 2017.
Zijaret Medresi „Isa-bey“ u Skoplju

 

Pred Gazi Isa-begovom medresom u Skoplju u kasnim noćnim satima musafire je dočekao vedri i gostoljubivi domaćin prof Lutfi Nedžipi, sekretar skopske medrese.

sa hafizom Mervanom

Naredno jutro iskorišteno je za obilazak glavnog grada Makedonije, bisera stare arhitekture i riznice dragocjenih kulturnih i historijskih spomenika. Vrijedni i gostoljubivi domaćini, direktor skopske medrese prof Ibrahim Idrizi i hafiz Mervan, odlučili su da obilazak Skoplja započne odlaskom na tvrđavu Kale, podignutoj u 6. vijeku, odakle se pruža pogled ne samo na centar Skoplja, nego i na periferiju grada.

 

ispred Mustafa – pašine džamije

Negdje na pola puta između tvrđave i starog bazara smjestila se najljepša skopljanska džamija koja predstavlja najljepšu islamsku građevinu u Makedoniji. Riječ je o džamiji Mustafe paše, veleljepnoj strukturi sa visokim minaretom i grandioznom kupolom, koja se uzdiže iznad starog grada. Džamija je sagrađena 1492. uz vrlo interesantnu koincidenciju da je stara koliko i otkriće Amerike! Maturanti su obišli još nekoliko džamija sagrađenih u osmanskom periodu: Isa-begovu ili Aladžu džamiju (1475.), Jahja-pašinu (1514.), te sultan Muratovu džamiju iz davne 1436. godine. Fascinantna je činjenica koju su mladi Bošnjaci iz Krajine spoznali u prilično dalekom Skoplju da su čak dvije od tri najljepše i najgrandioznije džamije u centru Skoplja podigli upravo Bošnjaci: Isa-begovu i Jahja-pašinu džamiju.

Isa-begovu džamiju podigao je Gazi Isa-beg Ishaković, zadnji namjesnik bosansko-skopskog krajišta (1454.-1463.) i drugi bosanski sandžakbeg (1464.-1470.). Isa begova ili Aladža džamija nekada je bila ukrašena šarenim pločicama koje su znatno oštećene u zemljotresu iz 1963. godine. Sagrađena je 1475. godine od klesanog krečnjaka, sa dvije velike i pet malih kupola iznad ulaza. Jahja-pašinu džamiju sagradio je Jahja-paša (umro iza 1514.), vezir Visoke porte, bosanski namjesnik, graditelj. Bio je namjesnik Džezaira (egejska ostrva, Rodos, Galipolje), Čankirija, Rumelije, Anadolije, Bosne (1482.-1483., 1493.-1496.). Podigao je dvije džamije u Sarajevu, a u Skoplju džamiju, medresu, musafirhanu, han, bolnicu, šadrvan, česme, imaret, preko 50 dućana, stambenih objekata, pekare, konjušnice, skladišta, velike vakufe za njihovo izdržavanje u Skoplju, Sofiji i Sarajevu, te vakufe u još desetak mjesta širom Carstva.

  Zbog brojnih skopskih vakufa prozvan je Jahja-paša Skopljak. Jahja Pašina džamija u Skoplju iz 1504. godine, sa najvišim je minaretom od svih gradskih džamija, visokim 50 metara. Osim prelijepih džamija maturanti su u Skoplju zijaretili žensku medresu „Isa-bey“, poznati Kameni most preko Vardara, Suli han (smatran za jednu od najljepših građevina iz prve polovine 15. vijeka, a danas umjetnička galerija), Kapan han (danas smještena ženska medresa), i na koncu prošetali su starom čaršijom Skoplja, danas spomenikom pod zaštitom države koji sadrži brojne zanatske radnjice i neodoljivo podsjeća na Baščaršiju. Riječ je o starom bazaru otomanskog stila, najvećem ovog tipa na Balkanu. Učenici nigdje na Balkanu na jednom mjestu ne mogu vidjeti kao u Skoplju (osim još u svom Sarajevu) toliko sačuvanih objekata iz osmanskog perioda: džamija, medresa, hanova, hamama, sahat-kula, mostova, dućana… , redovno uvakufljeni objekti.

priredio: Mehmed Mašić