Registracija

20%

Saglasnost za obradu podataka

Kroz ovaj anketni obrazac Tim za prikupljanje podataka za uspostavu Alumni “Reis Džemaludin-ef Čaušević” medrese u Cazinu prikuplja i obrađuje neke lične podatke svršenika/maturanata Medrese. Obavezujemo se da ćemo lične podatke obrađivati na pravičan i zakonit način. Lične podatke prikupljamo isključivu u svrhu koja je prethodno pojašnjena.

Lični podaci

Ovaj dio anketnog obrasca sadrži polja/pitanja o ličnim podacima alumni

Upišite adresu (naziv ulice, poštanski broj i mjesto/grad)

Upišite aktivnu email adresu

Podaci o obrazovanju

Ovaj dio anketnog obrasca sadrži polja/pitanja o nastavku obrazovanja svršenika/maturanata “Reis Džemaludin-ef Čaušević” medrese nakon završene Medrese

Upišite naziv univerziteta, fakulteta i smjera na kojem studirate ili fakulteta (smjera i zvanja) koji ste završili/na kojem ste diplomirali

Upišite naziv univerziteta i fakulteta postdiplomskog studija (možete navesti i studijski program i stečeno akademsko zvanje)

Upišite naziv univerziteta i fakulteta doktorskog studija (možete navesti i studijski program i dodijeljeni akademski naziv)

Ukoliko ste postali hafiz/a Kur'ana Časnog, molimo Vas da napišete kada i gdje ste položili hifz

Podaci o zaposlenju

Ovaj dio anketnog obrasca sadrži polja/pitanja o trenutnom zaposlenju svršenika/maturanata “Reis Džemaludin-ef Čaušević” medrese

Ukoliko ste trenutno zaposleni, napišite naziv institucije/ustanove/firme i/ili organizacije u kojoj ste zaposleni i naznačite poziciju/radno mjesto

Povratne informacije

Povratna informacija je jedan od ključnih elemenata uspješne komunikacije, jer je ona, prije svega, dvosmjeran proces.

Ukoliko imate neki komentar, sugestiju ili primjedbu, molimo Vas da nam to napišete.