Ataše za vjerska pitanja Ambasade Republike Turske posjetio Medresu

Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” ugostila je gosp. Yunusa Kelesa, atašea za vjerska pitanja ambasade Republike Turske u BiH. U pratnji dekana IPF-a prof. dr. Hajrudina Hodžića ataše se sastao s direktorom Medrese profesorom Zuhdijom Handanovićem i jednim dijelom učenika te je istima uručio jednokratnu novčanu pomoć kao vid podrške njihovom đačkom životu. U svom obraćanju učenicima dr. Yunus Keles naglasio je da su učenici i učenice medresa primjeri u društvu i da trebaju biti što bolji. Direktor Medrese se zahvalio gospodinu Kelesu na podršci našim učenicima te je istakao želju za nastavak saradnje.