Čestitamo 108. godišnjicu Udruženja ilmijje

Naša čestita bošnjačka i muslimanska ulema je bila viševjekovni stub na koji se oslanjala naša domovina i naš narod.

Naša čestita ulema je bila viševjekovni garant spokoja duševnog mira našega naroda.

Naša čestita ulema je bila viševjekovni glas našega naroda i naše domovine.

Naša čestita ulema je bila viševjekovni orijentir našega naroda i naše domovine. 

Ako Bog da, naša čestita ulema će biti duša našega naroda i garant opstanka islama u svoj njegovoj ljepoti u našoj jedinoj domovini do Kijametskoga dana.

Od srca čestitamo članovima Udruženja ilmijje 108. godišnjicu rada i djelovanja. Molimo Allaha Uzvišenog da naša čestita ulema uvijek i sa ponosom nosi svoj simbol uzdignuta čela i svijetla obraza.