Dr. Samedin Kadić na tribini u Medresi: Dobro razumijevanje sadašnjosti vodi ka prosperitetnoj budućnosti

U okviru redovne tribine pod nazivom “Islam u vremenu” u Medresi “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u Cazinu održano je predavanje na temu “Veliki trendovi našeg vremena”, a predavač je bio doc. dr. Samedin Kadić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Prof. Kadić je govorio o nekoliko velikih i važnih termina koji na najbolji način detektuju najvažnije teme kojima se čovječanstvo zanima, te islamski odgovor na ta pitanja.

“Istraživanje budućnosti je veoma važno područje kojim se bave zapadni naučnici. Mnogi će postaviti pitanje kako je moguće, makar naučno, istraživati budućnost. Istraživanje budućnosti je moguće na osnovu trendova, jer budućnost ne pravi skokove i nema velikih događaja koji poremete tok i uglavnom su to neki logički produžeci sadašnjosti. Međutim, da biste znali šta će se desiti u budućnosti morate kvalitetno razumjeti sadašnjost i detektirati stvarnost onakva kakva ona jeste, jer to može samo jedan mali broj ljudi.” – konstatovao je Kadić.

On se osvrnuo na svoju knjigu “Mali leksikon velikih tema”, koja govori o najvažnijih terminima koji se upotrebljavaju u savremenom svijetu. Prilikom istraživanja ovih termina, naišao je na veoma zanimljive rezultate koji potvrđuju da se većina ljudi ne bavi krucijalnim problemima i da dominira senzacionalizam u našim svakodnevnim zahtjevima prema medijskom prostoru.

“Kada sam istraživao 2015. godine ključne riječi koji ljudi u našoj zemlji najviše traže putem internet pretraživača. Na prvom mjestu je bila tragična smrt košarkaša Lamar Odoma, koji je pronađen pod dejstvom droge u nekom noćnom klubu, nakon toga neka igrica, pa opet igrica, pa film “Snajperista” itd. To nam govori da smo ipak društvo spektakla, jer ljudi nisu zainteresirani za najvažnije teme njihovog života. Nije normalno da u jednoj državi poput Bosne i Hercegovine, gdje su primarno ekonomski pokazatelji veoma loši, najtraženijih tema bude sudbina nekog igrača u NBA ligi.” – istakao je prof. Kadić.

Bioetika, ekologija, društvene mreže, budućnost, dug, energija, identitet, Azija, Kina, nejednakost i drugi važni termini koji nam mogu pomoći u kreiranju vlastitih planova i projekcija za budućnost. Posebno je zanimljiva bila njegova opservacija na pojam identitet, gdje je sa publikom diskutovao oko značenja ovog termina i šta on danas treba da predstavlja.

“Želim da s vama podijelim jedan odličan citat Zygmunta Baumana koji kaže:”U klizanju po tankom ledu spas je u brzini”. Tanki led asocira na slab temelj, jer sadašnje zapadno društvo nema temelja, jer vidimo to luđačko šetanje iz identiteta u identitet, iz grada u grad, u životu nema niti jednog prijatelja i svoj spas pronalazi na društvenim mrežama gdje ovisi o tuđoj potvri onoga što on živi kroz tzv. lajkove. Pa se dešavaju brojne anomalije kao što je promjena spola, naprimjer, pa kada i to probaju, padaju u očaj i shvate da nisu ispunjeni time što su uradili. To mi nekada sa podsmjehom pričamo, ali to uopšte nije smješno, jer govori o dubokoj krizi kroz koje prolazi zapadno društvo, a koje se postepeno potpuno reflektuje na našu društvenu zbilju.” – upozorio je Kadić.

I na kraju je govorio o krizi i našem postupanju u kriznim vremenima, te opasnost mesijanskih i populističkih pogleda na krizne situacije i nužnost da struka i nauka pomognu da se kriza pertvori u šansu i prednost.

“Karakteristika svih kriznih vremena je da se javljaju ove mesije i ovi spasioci koji znaju odgovor na svako pitanje i koji sve što govore potkrijepe iz Kur'ana, hadisa i drugih izvora, koji vode jedan poptuno monološki oblik komunikacije bez da se udostoje i tražiti neko drugo mišljenje, te populisti koji u takvim situacijama uvijek pronađu sebe i svoje interese. Oni ustvari pozivaju ljude da ne razmišljaju, da ne vjeruju svojim očima i vlastitim iskustvima, već da je sve odlično i da živimo u potpunom blagostanju i sigurnosti. I kada uzmete sve ove elemente, društvene mreže i ekrane, vi tada shvatite koliko je to veliki prostor za produbljivanje krize.” – zaključio je Kadić.

Još su neke veoma interesantne teme bile na repertoaru ovog predavanja, a prisutni profesori, imami, učenici medrese i drugi građani Krajine su na kraju bili oduševljeni promišljanjima, informacijama i motivacijskom duhu koji je dominirao cijelim izlaganjem dr. Samedina Kadića.

(izvor: bihackomuftijstvo.ba)