Grupe učenika po razredima za prisustvo na nastavi

Prema odredbama Ministarstva obrazovanja USK o podjeli učenika u grupe za prisustvo na nastavi, učenici su dužni strogo se pridržavati rasporeda. Prva grupa učenika će u prostorije Medrese doći u nedjelju 13.09.2020, dok će druga grupa doći u nedjelju 20.09.2020, prema utvrđenim terminima.

Svi učenici prvih razreda će doći u nedjelju 13.09.2020:

Ia, razrednik Grošić Elvedin

1. Alijagić Omar
2. Čaušević Hasan
3. Ćehić Adam Ali
4. Durić Abdullah
5. Kovačević Harun
6. Kanurić Muhamed
7. Kozlica Muhamed
8. Merdić Faruk
9. Mulaosmanović Davud
10. Osmanagić Emir
11. Nadarević Fatih
12. Nuhić Harun
13. Mehić Bilal
14. Elkasović Ilhan
15. Almardood Yass
16. Babić Amar
17. Muzaferović Amer

Učenici Ia će doći u 17:00 sati.

Ib, razrednik dr. Šahinović Rifet

 1. Dedić Emina
 2. Duraković Emina
 3. Jonuzović Sumeja
 4. Jusić Hasan
 5. Kendić Kenan
 6. Majetić Džemil
 7. Mašić Jusuf
 8. Miljković Damir
 9. Nuhanović Abdullah
 10. Pajalić Sabrudina
 11. Šabić Hamza
 12. Šahinović Zejd
 13. Šupuković Merjem
 14. Tričić Lejla
 15. Veladžić Hafsa
 16. Velić Elvedina
 17. Bašagić Leon

Učenici Ib će doći u Medresu u 17 i 15.

Ic, razrednica prof. Dervić Memnuna

 1. Bajrektarević Adna
 2. Bajrektarević Suela
 3. Bećirević Ilhana
 4. Durić Fatima
 5. Hušidić Selma
 6. Imširović Elmana
 7. Makić Ubejda
 8. Malić Aminna
 9. Mujadžić Sumejja
 10. Muratović Merjem
 11. Orlić Sumeja
 12. Osmankić Ajla
 13. Puškar Aiša
 14. Remić Merjem
 15. Salkić Adelisa
 16. Šabić Aiša
 17. Toromanović Džemila
 18. Veladžić Sara

Učenice Ic će u Medresu doći u 17 i 30.

IIa, razrednik prof. Pajić Harun

Prva grupa:

 1. Al-Tarab Faras
 2. Hadžić Džejlan
 3. Isaković Elmedin
 4. Karamujić Hamza
 5. Mešić Muhamed
 6. Nasufović Mehmed
 7. Pajalić Esad
 8. Pehlić Ibro
 9. Tabaković Kenan
 10. Tričić Ibrahim

Učenici prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Bajrić Emanulah
 2. Duranović Dželil
 3. Hodžić Emrah
 4. Isaković Benjamin
 5. Kauković Muemil
 6. Mehić Emrah
 7. Mehulić Emir
 8. Muhamedagić Ajdin
 9. Murgić Emre

Učenici druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IIb, razrednik prof. Mehmedović Elmir

Prva grupa:

 1. Veladžić Dina
 2. Hodžić Dželil
 3. Handanović Amina
 4. Ičanović Emra
 5. Kovačević Hena
 6. Halilagic Admira
 7. Čelebić Mahmut
 8. Duranović Almin
 9. Dindić Amar

Učenici prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Burzić Maida
 2. Mašić Ema
 3. Alijagic Emina
 4. Dizdarevic Nejra
 5. Kismetovic Sumeja
 6. Sljivar Ajla
 7. Šiljdedić Mirza
 8. Hromadžić Jahja
 9. Krkalić Zeid
 10. Jukić Ferhad

Učenici druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IIc, razrednik prof. Topčagić Nadija

Prva grupa:

 1. Bajrektarević Nahla
 2. Dedić Hava
 3. El Karim Fatima
 4. Šahinović Lamija
 5. Šahinović Hana
 6. Atajić Ajla
 7. Haralčić Ferida
 8. Balčinović Almina
 9. Čaušević Nudžejma
 10. Ćehić Šejma

Učenice prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Burnić Amina
 2. Durić Merjem
 3. Kovačević Sara
 4. Durdžić Neira
 5. Cinac Naira
 6. Mulalić Merjema
 7. Pajalić Adila
 8. Kličić Amina
 9. Burzić Senada
 10. Alešević Sumeja

Učenice druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IIIa, razrednik prof. Mehić Amir

Prva grupa:

 1. Šabić Davud
 2. Nadarević Harun
 3. Alešević Abas
 4. Grošić Humejd
 5. Makić Amin
 6. Veladžić Haris
 7. Šumić Ermin
 8. Ćoralić Amar
 9. Šumar Mustafa

Učenici prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Neskić Ataullah
 2. Srebrić Sabahudin
 3. Kovačević Adem
 4. Muratović Elmas
 5. Tadžić Hamza
 6. Velić Ahmed
 7. Skenderović Tarik
 8. Mahmić Benjamin
 9. Salkić Ajdin
 10. Veladžić Malik

Učenici druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IIIb,  razrednik prof. Kovačević Nijaz

Prva grupa:

 1. Nadarević Nudžejma
 2. Kendić Adelaida
 3. Atajić Amela
 4. Jusić Amina
 5. Obić Nejra
 6. Muratović Nura
 7. Kudić Selma
 8. Ibrišimović Belma
 9. Ožegović Aida

Učenice prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Mujakić Sumeja
 2. Pajić Amina
 3. Mušinović Džana
 4. Veladžić Ajla
 5. Ibrahimović Amina
 6. Halilagić Mirela
 7. Harbaš Adela
 8. Mahmić Selma

Učenice druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IIIc, razrednik prof. Mravović Senada

Prva grupa:

 1. Dedić Amina
 2. Durić Amina
 3. Šahinović Ejla
 4. Alešević Sara
 5. Remić Amina
 6. Botonjić Nejla
 7. Begić Ajla
 8. Dizdarević Neira
 9. Jašarević Zuhra

Učenice prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Kauković Amina
 2. Ljubijankić Merjem
 3. Velić Aida
 4. Midžić Merjema
 5. Muratović Sevda
 6. Subašić Amina
 7. Haralčić fatima
 8. Kovačić Sumeja
 9. Šupuković Ruvejda

Učenice druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IVa, razrednik prof. Handanović Zuhdija

Prva grupa:

 1. Alijagić Ahmed
 2. Topalović Haris
 3. Ičanović Dženan
 4. Kišmetović Dženis
 5. Kovačević Muharem
 6. Merdić Mustafa
 7. Mujanović Bilal
 8. Muškić Džemal

Učenici prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Pajić Tarik
 2. Spahić Amer
 3. Šupuković Mesud
 4. Džebić Abdulah
 5. Trako Ahmed
 6. Tričić Abdurrahman
 7. Tričić Ahmed
 8. Veladžić Husein

Učenici druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IVb, Razrednik prof. Redžić Ibrahim

Prva grupa:

1. Abdijanovic Haris
2. Velagic Ubejd
3. Šomić Almedina
4. Dizdarević Zerina
5. Kadiric Emir
6. Grgić Đemila
7. Vukalić Kenan
8. Karamujić Hatidža
9. Veladzic Kerim

Učenici prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

Druga grupa:

 1. Midzic Ahmed
  2. Tabakovic Hana
  3. Kilim Razija
  4. Mušić Zubejr
  5. Mehic Amra
  6. Kajtezovic Ajla
  7. Bajric Malik
  8. Harcevic Nedžma
  9. Becirevic Esma

Učenici druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

IVc, Razrednik prof. Suad Šahnović

Prva grupa:

 1. Bajrić Lejla
 2. Balić Dalila
 3. Čajlaković Amina
 4. Elkasović Dalila
 5. Jukić Saida
 6. Mujadžić Sara
 7. Mušić Merjem
 8. Pajić Najla
 9. Puškar Iman
 10. Šahinović Nudžejma
 11. Veladžić Jasmina

Učenice prve grupe će u Medresu doći u nedjelju 13.09.2020. u 18:00 sati.

 1. Kahrić Nejla
 2. Kanurić Esma
 3. Kauković Ilma
 4. Kličić Lejla
 5. Mašinović Lejla
 6. Mustedanagić Kanita
 7. Osmanagić Ema
 8. Šišić Rumejsa
 9. Skenderović Emina
 10. Tankošić Džemila – Emina

Učenici druge grupe će u Medresu doći u nedjelju 20.09.2020. u 18:00 sati.

Učenici ne mogu mijenjati grupu.

Svi su dužni pridržavati se uputa i mjera o zaštiti vlastitiog zdravlja i zdravlja drugih ljudi.