Hafiz Kenan Musić: Medrese odgajaju ljude na najvećem znanju

U Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu, a u sklopu ciklusa tribina pod nazivom „Islam u vremenu“, predavanje je održao hafiz prof. dr. Kenan Musić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Tema tribine je bila „Sunnet u vremenu i doček mjeseca ramazana“. Hafiz dr. Kenan Musić je proveo cijeli dan sa učenicima i profesorima Medrese i na samom početku se veoma pohvalno izrazio prema učenicima medrese koji obećavaju i čiji životni planovi, kako ističe hafiz Musić, bude u nama optimizam i daju nam nadu za ljepšu budućnost.

 

„Ove medrese odgajaju ljude na najvećem znanju, a to znanje nam je pojašnjeno u Kur’anskom ajetu: „Zar on ne zna da Allah vidi.“ Onaj kome znači da ga Allah vidi će čuvati i namaz i domovinu i zajednicu i ahbabe i sve što je vrijedno. A onaj koji misli da ga Allah ne vidi i onaj koji zaboravi da ga Allah vidi, niti će u postiti ramazan, niti će brinuti o onome što je vrijedno.“ – istakao je hafiz dr. Musić.

Hafiz Musić je govorio o važnosti razumijevanja sunneta i cjelovitog pogleda na sunnet. Referisao se na četiri hadisa koja obuhvataju cjelinu islama, a to su hadisi: „Djela se cijene prema namjerama“, „Halal je jasan i haram je jasan“, „Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče“ i „Niko od vas neće vjerovati potpunim vjerovanjem dok ne želi svome bratu ono što želi sam sebi.“

„Principi sunneta su životni i veoma važni. Danas ću s vama podijeliti četiri, a sva četiri počinju sa slovom „K“. Prvi princip je kvalitet, jer Allahov Poslanik, a.s., nas uči da Allah najviše voli kada neko radi neko djelo i upotpuni ga i usavrši.  Sunnet je da radimo najbolje i najkvalitetnije što možemo.  Upoznao sam na hadžu čovjeka koji je ovdje u Cazinu bio mutevelija preko 40 godina i na takav način je služio džematu i zajednici. Takvi ljudi su razumjeli sunnet. Drugi princip je kontinuitet, jer Allah najviše voli djela koja se u kontinuitetu čine makar mala bila. Treći princip je konzistentnost, tj. da nikad našim djelima sebe u laž ne utjerujemo. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: „O vjernici, zašto govorite ono što ne radite.“ I posljednji princip kojeg večeras ističem kao važan jeste kreativnost. Minberii sa kojih naši imami svakog petka drže vazove je osmislila kreativna žena, koja je došla Muhammedu, a.s., i rekla mu: Da li bi dozvolio da  poruči izradu minberba. A informacije radi, do tada je Muhammed, a.s., držao hutbe sa panja. Kreativnost jedne žene je proizvela da mi danas držimo hutbe sa mimbera, a ne sa panjeva i svakako ćemo spomenuti šta je na tom mimberu izgovoreno od ramazanskih poruka. I ovim putem apelujem na naše mlade, da traže kreativna rješenja kako da vrijednosti morala i čestitosti dostave svojim vršnjacima.“ – poručio je hafiz Musić.

Hafiz Musić je u kontekstu govora o nadolazećem mubarek mjesecu ramazanu govorio o dovi koji je učio Džibril, a Muhammed, a.s., izgovarao amin; Da je ponižen onaj koji dočeka ramazan i ne bude mu oprošteno, koji dočeka starost svojih roditelja, jednog ili oboje, i ne budu razlog za njegov ulazak u džennet, te ponižen bio onaj koji zašuti i ne donese salavat na Muhammeda, a.s., kada se Allahov Poslanik, a.s., spomene.

Na kraju je hafiz Musić poručio da je od velike važnosti podržavati i njegovati naše ustanove i institucije, a pogotovo one u kojima se uče i podučavaju naša djeca kao što su to medrese, fakulteti i mektebi.

Hor Cazinske medrese je proučio na početku dvije ilahije, a moderator i uvodničar na tribini je bio prof. Harun Pajić, profesor u Medresi i pomoćnik direktora za dom. Također, vrijedni spomenuti da je amfiteatar Medrese bio premali da primi sve zainteresirane profesore, imame i džematlije, kao i učenike Medrese koji su u velikom broju prisustvovali na ovoj tribini, koja je po svemu bila veoma inspirativna i korisna.

(muftijstvobihacko.ba)