Hutba o Kurbanu 2018.

Hutba o Kurbanu 2018.

kurban

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova na blagodatima Upute i sposobnosti  razlikovanja dobra od zla. Samo Njemu ibadete činimo, Njemu, Svemilosnome i Onome koji mnogo prašta od grijeha se kajemo, u Njegovoj neizmjernoj milosti spas i utočište tražimo. Bože, ukaži svoju milost Muhammedu i rodu Muhammedovu kao što si je ukazao Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Ti si hvaljen i slavljen! Bože, podaj svoj blagoslov Muhammedu i rodu Muhammedovu kao što si ga dao Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Ti si hvaljen i slavljen.

Draga braćo!

Ovih dana ispraćamo naše bosanske hadžije koji su iz svih dijelova naše domovine krenuli prema Časnim haremima u Meki i Medini s namjerom da obave hadž i time izvrše petu praktičnu dužnost islama. Hadžije će narednih dana, obavljajući hadžske obrede,  svoje srce još više jačati u imanu, a svoju spoznaju Gospodara svjetova,  obogatit će sveprožimajućim i neizrecivim iskustvom ibadeta i dove u blizine Ka'abe i drugih očitih Božijih znamenja, koje ponajbolje opisuju riječi Milostivoga:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (آل عمران: 96)

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ (آل عمران: 97).

Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njima su očiti znakovi – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram, Allaha radi, dužan je svako ko može do njega doći, a onaj ko neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan o svjetovima”

Ovih dana vršimo i posljednje pripreme za obredno klanje kurbana koje ćemo, ako Bog da, kao svoju važnu vjerničku obavezu, ispuniti u danima Kurban-bajrama. Kurbanom se vjernik zahvaljuje Gospodaru što mu je omogućio da žrvujući bravče ili goveče zaštiti svoj život i imetak, osigura sebi i svojoj porodici bereket i mir, očisti svoju dušu od sebičnosti i pohlepe. Kurban, kako to i etimologija ove riječi govori, približava vjernika Gospodaru, natkriljuje ga Njegovoj Milosti, a udaljava ga od Njegove strašne srdžbe i kazne.

O tome ko je dužan zaklati kurban, o tome kako se kurban kolje, te kako se postupa sa kurbanom, kurbanskim mesom i kožicama, naši imami će dati pravovremena i detaljna objašnjenja i uputstva.

Islamska zajednica i ove godine je na organiziran način pristupila pružanju usluge šerijatskog klanja kurbana. Svjesni smo da, i pored najbolje volje da to sami učine, mnogi naši vjernici u domovini i dijaspori nemaju adekvatne uvjete da lično zakolju kurban i podijele kurbansko meso. Sve svoje raspoložive kapacitete Islamske zajednica je stavila na raspolaganje da takvim vjernicima omogući da obavezu klanja kurbana izvrše na šerijatski ispravan način, i da istovremeno iskažu dobročinstvo prema našim povratnicima, braći i sestrama slabijeg materijalnog stanja i drugim kategorijama stanovništva koje imaju hak (pravo) u našim kurbanima.

U zajedničkoj akciji klanja kurbana otkupljujemo kurbane od naših povratnika, vršimo nadzor nad kupovinom i klanjem kurbana, a kurbansko meso, osim našim povratnicima, dijelimo i odgojno-obrazovnim ustanovama, medresama i fakultetima, te  bolnicama, humanitarnim udruženjima, studentskim domovima…

S obzirom na to da kurbane koljemo u ljetnim prilikama i pri visokim temperaturama, molimo sve džematlije koje lično kolje kurbane da propisno nasole kurbanske kožice, kako bismo i na taj način sačuvali kožicu a time i vrijednost kurbana.

Svakom kurbanu kojeg u ime Allaha dž.š. žrtvujemo,  prilazimo sa vjerskom sviješću i  spoznajom da je kurban ibadet, a ne obično i uobičajeno klanje. Bez te suštinske svijesti o kurbanu, bez bogobojaznosti koja prethodi, prati i ovjerava čin klanja kurbana, bez podsjećanja na veličinu žrtve Ibrahima a,s,  kurban gubi svoj  osnovni smisao i cilj zbog kojeg se kolje.

Draga braćo,

Zabrinuti smo zbog površnog i banalnog pristupa klanju kurbana koji se popularizira u medijima i na javnoj sceni. Kurban se sve naglašenije tretira kao komercijalni proizvod za humanitarne svhe, kurban se predstavlja i tumači kao obična potrošačka roba namijenjena  različitim socijalnim kategorijama društva. Takav tretman kurbana, iako zaogrnut plemenitim humanističkim motivima, olahko može odvesti na stranputicu!

Klanje kurbana nikada u višestoljetnoj muslimanskoj vjerskoj praksi i učenju nije bilo samo humanitarna aktivnost.

Kurban je uzvišeni čin ibadeta i vjerski propis utemeljen u Kur'anu i Sunnetu. Neodgovorno je, i sa stanovišta vjere grijeh je ovu vjersku obavezu stavljati u isti rang sa donacijama i humanitarnim akcijama koje  ljudi, kao izraz vlastitog dobročinstva, mogu izvršti bilo kada i bilo gdje. Odazivajući se pozivima nekih udruženja koja organizuju klanje kurbana sa upitnim znanjem o islamu i upitnom vjerskom sviješću, onaj ko tako postupa, rizikuje  da izgubi suštinski smisao i vrijednost svoje žrtve.

Kurban se ne kolje samo zbog njegove socijalne i humanitarne svrhe, iako je ona neosporno bitna. Klanje kurbana ima svoje tačno utvrđeno vrijeme, propisan je način podjele mesa, podrazumijeva ispunjavanje šerijatskih  uvjeta i pravila, i prije i iznad svega, čin klanja kurbana predstavlja izraz najviše vjerske svijesti, nade u Božiji oprost te očekivanja nagrade za kurban koji se kolje. Poslanik a.s. je rekao kćerki Fatimi r.a.: ”Idi i prisustvuj klanju svoga kurbana, sa svakom njegovom kapi krvi biće ti oprošten svaki grijeh koji si počinila.”

Kada se zbog neznanja, zaborava i zbog sve očitije potrošačke filozofije života univerzalni ciljevi ibadeta zamijene samo sa vanjskom formom, tada je neminovno podsjetiti na Božije riječi:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ (الحج: 37).

Do Allaha neće doprijeti meso njihovo ni krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali, zato što vas je uputio. I obraduje one koji dobra djela čine!

 Draga braćo, u cilju što odgovornijeg odnosa spram ibadeta klanja  kurbana podsjećamo Vas i na Fetvu vijeća muftija Rijaseta islamske zajednice u BiH donesenu 4. jula 2018. u Travniku.

Fetva nalaže dijagnostičko ispitivanje životinje koja je namijenjena za kurbana na zaraznu bolest brucelozu  Pridržavajući se Poslanikove, a.s., upute i uzimajući u obzir trenutnu epizootiološku situaciju u pogledu bruceloze goveda, ovaca i koza u Bosni i Hercegovini, Vijeće muftija zahtijeva od organa Islamske zajednice u BiH, zaduženih za akciju klanja kurbana, kao i od pripadnika islama koji žrtvuju kurbana u porodičnom ambijentu, da obave dijagnostičko ispitivanje životinje prije nabavke, odnosno njenog žrtvovanja.

Gospodaru naš, samo Tebi zahvaljujemo na  blagodatima kojima nas obasipaš. Zaista, svi namazi naši, i obredi naši, život i smrt naša pripadaju Tebi. Gospodaru naš, primi od nas naše ibadete i žrtve koje u Tvoje ime prinosimo. Oprosti nam i smiluj nam se, jer ti, zaista, mnogo praštaš.

mr. Meho-ef. Šljivo,

Šef Odjela za hatabet, vaz i iršad

Uprava za vjerske poslove

Tags: