Iftar i druženje sa članovima bivšeg sabora IZ-e Okruga Bihać i „osnivačima“ Cazinske medrese

U okviru obilježavanja jubileja novih 30 godina Cazinske medrese 30.03.2024. u prostorijama školske divanhane organizirano je druženje i iftar za sve članove bivšeg Sabora Islamske zajednice okruga Bihać koji su na sjednici Sabora 10. aprila 1993. godine možemo slobodno kazati donijeli historijsku odluku o reaktiviranju rada Cazinske medrese.

Na početku druženja direktor Medrese prof. Zuhdija Handanović zahvalio se na odzivu bivših sabornika na iftar i druženje te ih upoznao sa retrospektivom rada Medrese u proteklih 30 godina, sa njenim najvažnijim uspjesima i postignućima. Istakao je da u proteklom periodu ovu školu završilo 1409 medresanata koji su danas ugledni profesori, magistri i doktori društvenih, prirodnih i teoloških nauka, uspješni biznismeni i direktori javnih i privatnih firmi, te ponajprije vrijedni imami, hatibi i muallimi u krajiškim džematima. Sabornicima je predstavio i nove projekte Medrese a to su otvaranje Škole Kur'ana te privatne ustanove dječijeg obdaništa u vlasništvu Medrese čije otvaranje je planirano u jesen ove kalendarske godine. Direktor Handanović je naglasio da je Cazinska medresa ovim opravdala zadaću njenog osnivanja i djelovanja u protekle tri decenije.

Bivši predsjednik Sabora IZ-e okruga Bihać prof. dr. Mirsad Veladžić prisjetio se detalja rada Sabora IZ-e u tim presudnim vremenima za narod i državu Bosnu i Hercegovinu te iznio nekoliko sugestija za rad i djelovanje Medrese u narednom periodu.

Direktor Medrese prof. Zuhdija Handanović zahvalio se profesoru Veladžoću na iznesenim sugestijama te naglasio da će svi prijedlozi biti razmatrani u odgovarajućim nadležnim tijelima i komisijama ove javne ustanove i Rijaseta IZ-e.

U nastavku druženja i ostali sabornici su se prisjetili rada i djelovanja bivšeg Sabora Islamske zajednice okruga Bihać u tim vrlo turbulentnim ratnim vremenima u kojima je ipak doneseno niz krupnih i dalekosežnih odluka vezanih za budućnost bošnjačkog naroda među kojima je svakako bila i otvaranje Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu.

Prisutni su se prisjetili i dvojice bivših članova Sabora koji su u međuvremenu preselili na bolji svijet, Remzije-ef. Baltića i Zarifa-ef. Smajlovića, te proučili Fatihu pred njihove duse.

Iftaru i druženju je prisustvovalo osam nekadašnjih sabornika: prof. dr. Mirsad Veladžić, prvi predsjednik IO Okruga Bihać, članovi sabora: Ibrahim-ef. Kovačević, Sulejman Alagić, prof. Mirsad-ef. Sedić, Nurija-ef. Kazaferović, prof. Ibrahim-ef. Redžić, prof. Sead-ef. Duraković, prof. Mehmed-ef. Mašić te prvi direktor Medrese prof. Enes-ef. Ljubijankić.

Na sastanku je istaknuto da je ovo organiziranje iftara i druženja sa bivšim sabornicima Okruga Bihać zaista lijepa gest aktuelnog menadžmeta Medrese jer se bivši sabornici nekolokvijalno često nazivaju „osnivačima“ današnje Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu.

Mehmed Mašić, prof.