IZVOD IZ ODLUKA TIMA ZA PRAĆENJE RADA I BORAVKA UČENIKA U MEDRESI

 1. OBAVEZE UČENIKA

Obaveze učenika u toku pandemije korona virusa su:

 • Voditi računa o ličnoj higijeni i zdravlju
 • Ponašati se odgovorno i druge poticati na to
 • Redovno prati i po potrebi dezinficirati ruke.
 • Koristiti isključivo svoju lično odjeću, udžbenike i školski pribor.
 • Dezinficirati predmete koje su koristile druge osobe.
 • Svi učenici (i putnici) su obavezni nabaviti papuče koje će nositi u glavnoj zgradi.
 • Učenici putnici su oni koji odluče dolaziti samo na nastavu i ne koristiti učenički dom.
 • Učenici putnici su obavezni u školu doći minimalno 15 minuta prije početka nastave kako bi im bila evidentirana temperatura i kako bi promijenili obuću.
 • Učenici putnici su obavezni javiti se pedagogu s obavezom da svakodnevno putuju kući. U tom slučaju ne mogu koristiti nijednu prostoriju učeničkog doma (osim restorana i mesdžida ako čekaju TZO). Najstrožije se zabranjuje odlazak u sobe ostalih učenika.
 • Nositi masku u toku nastave, korepeticije i u svakoj prilici kada nisu u mogućnosti ispoštovati distancu, te prilikom boravka u zajedničkim prostorijama. Zajedničke prostorije su (učionice, restoran, mesdžid, kabineti, amfiteatar, kafeterija, hodnici, kupatila).
 • Učenici moraju imati barem 5 maski sedmično i voditi računa o njihovoj čistoći (prati i peglati ih) kako ne bi prouzrokovali ozbiljne zdravstvene probleme nehigijenskim odnosom prema njoj.
 • Učenici kojima se javi potreba da u toku sedmice idu kući, javit će se odgajateljima 
 • U školu dolaziti isključivo zdravi.
 • U slučaju pojave temperature, simptoma korona virusa, kontakta sa zaraženom osobom ili nekih drugih zdravstvenih problema, roditelj je obavezan javiti se pedagogu i kontaktirati nadležne osobe u Domu zdravlja.
 • Zdravstvene poteškoće nakon odgajatelju prijaviti školskom doktoru ako se učenik nalazi u školi ili na nastavi.
 • Uniforme održavati čistima, a u zgradi koristiti isključivo papuče. Strogo je zabranjeno po svim prostorijama škole hodati u drugoj obući.
 • Sobe redovno čistiti i minimalno 2 puta dnevno provjetravati po pola sata u skladu sa vremenskim uslovima.
 • Redari su obavezni provjetravati učionice u toku nastave i nakon korepeticija te poticati sve učenike da obrišu svoje stolove.
 • Koristiti isključivo svoju klupu te je prebrisati nakon nastave i korepeticija.
 • Strogo je zabranjen odlazak u druge sobe i druge učionice kao i uzimanje tuđih stvari.
 • Učenici su obavezni održavati higijenu sobe. Redar u sobi je odgovoran za čistoću podova, provjetravanje i odnošenje smeća. Svaki učenik je odgovoran za svoj ormar, krevet i pospremanje stolova nakon upotrebe.
 • Učenici mogu koristiti kafeteriju pod uslovom da je provjetre i očiste nakon svake grupe koju mogu činiti samo učenici jednog odjeljenja.
 • U slučaju pitanja i nedoumica razgovarati sa odgajateljima, razrednicima ili članovima Tima.
 • Predlagati aktivnosti s ciljem kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena i smanjenje stresa.
 • Pomoći kolegama koji nastavu u toj sedmici pohađaju online.
 • Biti odgovoran prema nastavi i radu.