Još jedna hafiza u Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ – Lamija Šahinović

Danas 20. juna 2022. godine u Sarajevu je svoj hafiski ispit okončala učenica naše Medrese Lamija Šahinović.

Ona je pred Komisijom za polaganje hifza proučila posljednje stranice Kur'ana. Ispit je trajao petnaest dana – od 06. juna ove godine do danas.

Članovi Komisije su bili hafiz doc. dr. Mensur-ef. Malkić, hafiz Haso-ef. Popara, hafiz mr. Sadrudin-ef. Išerić, hafiz Hamza-ef. Lavić i hafiz Nedžad-ef. Ćeman.

Muhaffiz ovoj hafizi je bio njen otac hafiz prof. dr. Rifet-ef. Šahinović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i u Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević.

Lamija Šahinović je iz Cazina. Učenica je trećeg razreda Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ gdje je tokom svog školovanja do sada bila odlična učenica sa svim peticama.