KONKURS ZA IZBOR UČENIKA / UČENICE GENERACIJE

U prilogu ispod teksta nalazi se Konkurs koji raspisuje Nastavničko vijeće JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” na osnovu člana 4. Pravilnika o Izboru učenika generacije br: 05-08-2-735-2/18 od 15. februara 2018. godine.