MATURSKI ISPITI

Obavještavamo maturantice i maturante da će se polaganje maturskih ispita održati u periodu od 05. 06. 2020. do 10. 06. 2020. godine.

Prijave se prilažu isključivo putem službenog e-maila Medrese.

U prilogu je formular za polaganje mature.

Maturanti su dužni da popune formular prijave, te ga dostave do 28. 05. 2020. godine na e-mail: medresa1@bih.net.ba

Molimo vas da prijave dostavite na vrijeme jer učenici koji ne dostave formular prijave do navedenog roka, neće moći polagati maturu u junskom roku.

Napominjemo da prijave moraju poslati svi učenici, dakle,  i učenici koji će polagati samo maturske ispite.

Učenici su dužni da izmire sva svoja eventualna dugovanja za internat kao i povrat knjiga u biblioteku, prije pristupanja polaganju maturskih ispita.

Tags:
,