Međumedresansko takmičenje iz Bosanskog jezika

U ponedjeljak, 05.11.2018. godine, Medresa “Džemaludin-ef. Čaušević” je bila domaćin međumedresanskog takmičenja iz bosanskog kezika. Učestvovali su:

R/B PREZIME I IME MENTOR MEDRESA
1. IŠERIĆ AMINA Prof. Maida Ćerimović Sarajevo
2. SULJIĆ MUBINA Prof. Maida Ćerimović Sarajevo
3. ŠOŠIĆ UMIHANA Prof. Maida Ćerimović Sarajevo

 

1. HAJRIĆ HANA Prof. Đenana Bajraktarević Travnik
2. KOVAČ SELMINA Prof. Đenana Bajraktarević Travnik
3. SPAHIĆ NUDŽEJMA Prof. Đenana Bajraktarević Travnik

 

1. BEJTIĆ ALMEDINA Prof. Amina Dizdar Visoko
2. JAKUBOVIĆ FIKRETA Prof. Amina Dizdar Visoko
3. OČUZ MEDINA Prof. Amina Dizdar Visoko

 

1. BEGUNIĆ LEJLA Prof. Ali Hasanović Tuzla
2. ĆIDIĆ EMIR Prof. Ali Hasanović Tuzla
3. MUMINOVIĆ OMER Prof. Ali Hasanović Tuzla

 

1. PUCE ILMA Prof. Harun Macić Mostar
2. ČOLAK ZINAIDA Prof. Harun Macić Mostar
3. POBRIĆ REJHANA Prof. Harun Macić Mostar

 

1. FAZLIJEVIĆ EMINA Prof. Azra Glavatović „Mehmed Fatih“ Podgorica, Crna Gora
2. DREŠEVIĆ MIRZA Prof. Azra Glavatović „Mehmed Fatih“ Podgorica, Crna Gora
3. SEFEROVIĆ MUHAMED Prof. Azra Glavatović „Mehmed Fatih“ Podgorica, Crna Gora

 

1. ŠAHINOVIĆ NURDŽIHANA Prof. Sabaheta Kudić Cazin
2. MUSTAFIĆ ALMA Prof. Sabaheta Kudić Cazin
3. GROŠIĆ ALMEDINA Prof. Sabaheta Kudić Cazin

 

Nakon završenog takmičenja, najuspiješniji su bili:

  1. mjesto: Nurdžihana Šahinović, Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“. Cazin
  2. mjesto: Nudžejma Spahić, Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik
  3. mjesto: Alma Mustafić   „Džemaludin-ef. Čaušević“, Cazin

 

EKIPNI PLASMAN

  1. mjesto   Medresa „Džemaludin-ef. Čaušević“,  Cazin
  2. mjesto Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo
  3.  mjesto Medresa „Osman-ef. Redžović“, Visoko

Čestitamo našim vrijednim učenicama i njihovoj profesorici Sabaheti Kudić koje su nastavile višegodišnju tradiciju osvajanja prvih mjesta na takmičenju iz bosanskog jezika.

Tags: