Memorijalni turnir RVI Cazin 2022

U nedjelju 20.03.2022. u dvorani Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ održan je Treći memorijalni turnir Organizacije ratnih vojnih invalida Grada Cazina.

Zahvaljujemo se Organizaciji ratnih vojnih invalida što je odabrala našu ustanovu za održavanje turinira i tako nam ustupila priliku za davanje doprinosa u razvoju sporta za invalidna lica.