Mogućnost školovanja svršenika Medrese na Vojnoj akademiji

Svršenici Medrese imaju mogućnost apliciranja na bilo koji fakultet u BiH kao i na mnoge u svijetu.

Jedna od mogućnosti jeste i nastavak školovanja na Vojnoj akademiji u Turskoj.

Javni konkurs za školovanje kadeta na Vojnim akademijama Oružanih snaga Republike Turske, za školsku 2020/2021. godinu zainteresovani mogu pronaći na slijedećem linku:

http://www.mod.gov.ba/aktuelnosti/oglasi/?id=80255