Nova magistrica u Cazinskoj medresi

Dana 29. oktobra 2021. godine profesorica naše Medrese Nadija Topčagić odbranila je magistarski rad na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema njenog magistarskog rada je „Rasprostranjenost vrsta reda Lepidoptera sa Aneksa II i IV Direktive o staništima na području Bosne i Hercegovine“. Rad je prezentiran pred komisijom u sastavu: doc. dr. Aldijana Mušović –  predsjednik, doc. dr. Adi Vesnić – član i mentor, doc. dr. Mahir Gajević – član i prof. dr. Samir Đug – rezervni član.  

Leptiri su najčešće korištena skupina organizama u procjeni stanja životne sredine. Prema podacima Evropske agencije za okoliš (EEA) brojnost populacija terestičnih insekata je u padu za 50% u periodu od 1990. do 2015. godine. Ovakav ogroman pad ima važne implikacije za očuvanje biološke raznolikosti. Kako su svi negativni trendovi u životnoj sredini, registrirani na područje EU i Evrope, neizbježno prisutni i u BiH, za očekivati je da populacije terestičnih insekata i kod nas budu u kontinuiranom padu. Kako u BiH ne postoje razvijeni programi monitoringa ovih organizama, niti informacijski sistemi biodiverziteta, ovaj rad predstavlja prve podatke ovog tipa unešene u evropske baze podataka i prvi uvid u stanje njihovi populacija na našim prostorima, njihovog biodiverziteta kao i uvid u stanje životne sredine uopće. 

 

U ime cijelog kolektiva čestitamo profesorici Topčagić na postignutom uspjehu.