Novi hafiz u Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ – Mirza Šiljdedić

U petak 07. oktobra 2022. godine u Sarajevu je svoj hafiski ispit okončao učenik naše Medrese Mirza Šiljdedić.

On je pred Komisijom za polaganje hifza proučio posljednje stranice Kur’ana. Ispit je trajao petnaest dana – od 23. septembra do 07. oktobra ove godine.

 

Članovi Komisije su bili hafiz doc. dr. Mensur-ef. Malkić, hafiz Haso-ef. Popara, hafiz mr. Salih-ef. Halilović, hafiz mr. Sadrudin-ef. Išerić i hafiz Hamza-ef. Lavić.

 

Muhaffiz novom hafizu je bio hafiz prof. dr. Rifet-ef. Šahinović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i u Medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević.

 

Mirza Šiljdedić je iz Bihaća. Učenik je četvrtog razreda Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“, a Kur'an časni napamet je naučio za dvije godine.