Novi vakif Cazinske medrese – Husnija Seferagić

Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević” današnjim je danom bogatija za još jednog vakifa. Naime, Husnija Seferagić iz naselja Seferagići (Cazin) uvakufio je dva dunuma obradivog zemljišta kao trajno dobro za potrebe naše Medrese. Zemljište posjeduje pristupni put i pogodno je za uzgoj različitih poljoprivrednih proizvoda.

Uz molbu za dobro zdravlje molimo Allaha, dž.š., da našeg vakifa nagradi Svojom najboljom nagradom.