Obavijest o popravnom maturskom ispitu

Obavještavamo učenike koji su upućeni na popravni maturski ispit da će se popravni ispiti održati sljedećim rasporedom:

MATURSKI RAD – 23.01.2023. – 12:30,

BOSANSKI JEZIK – 24.01.2023. – 12:30,
ARAPSKI JEZIK – 25.01.2023. – 12:30,

FIKH – 26.01.2023. – 12:30 i

KIRAET – 27.01.2023. – 12:30.

Učenici koji su položili dva ili više predmeta polažu samo predmete koji su im preostali, a ostali polažu sve predmete.

Učenici koji su odbranili maturski rad nisu u obavezi ponovo ga polagati.

Prijavu za polaganje ispita učenici mogu podnijeti lično dana 20.01.2023. godine od 10:00 do 12:00 sati.