Obavijest za svršenike Medrese o registraciji na alumni2.ism.ba

Svi učenici koji su završili našu Medresu trebali bi se registrirati na stranici: alumni2.ism.ba. Podaci iz e-dnevnika (ime, prezime, ime oca, ime majke, godina maturiranja) za učenike koji imaju definiran datum diplome su importovani u alumni aplikaciju. Ti učenici se sada mogu samostalno registrirati. Ako se njihovi podaci poklope sa importovanim podacima, onda se proces registriranja može završiti bez potrebe da ih administrator odobri.

Aktivacija naloga preko SMS-a se ne koristiti, tj. registriranje se okončava klikom na link koji se pošalje na e-mail adresu.