Odlični učenici u toku prvog polugodišta 2020/21. školske godine

Uspjeh nikome ne dolazi sâm i prema njemu definitivno treba ići. Izazovi i prepreke koji su bili ispred naših učenika u prvom polugodištu školske 2020/2021. godine sada su iza njih. Naši učenici, koje ćemo u nastavku teksta imenovati, opravdavaju na početku pomenutu konstataciju. Njihov trud i rad rezultirali su odličnim uspjehom na kraju prvog polugodišta.

Čestitamo svim našim odličnim učenicima na postignutom uspjehu na kraju prvog polugodišta s porukom da nastave vrijedno raditi na svom znanju jer se ono uvijek isplati.

 S ponosom ističemo naše odlične učenike u toku prvog polugodišta 2020/2021. godine:

Ia

 1. Al-Mardoud Yass – 4,5
 2. Čaušević Hasan – 4,9 ( bez ijednog izostanka)
 3. Elkasović Ilhan – 5,0
 4. Kozlica Muhamed – 4,85
 5. Merdić Faruk – 4,85 (bez ijednog izostanka)
 6. Osmanagić Emir – 5,0 (u toku polugodišta dobio samo jednu 4)

 

Ib

 1. Jusić Hasan – 5,0 (bez ijednog izostanka)
 2. Mašić Jusuf -5,0
 3. Veladžić Hafsa -4,78

Ic

 1. Bajrektarević Suela – 5,0 (bez ijednog izostanka, u toku polugodišta dobila samo jednu 4)
 2. Makić Ubejda – 4,5
 3. Mujadžić Sumeja – 4,57 (bez ijednog izostanka)
 4. Remić Merjem – 4,5 (bez ijednog izostanka)
 5. Salkić Adelisa -4,5 (bez ijednog izostanka)
 6. Toromanović Džemila -5,0 (u toku polugodišta dobila samo dvije 4)
 7. Veladžić Sara – 4,5

IIa

 1. Murgić Emre -4,71

IIb

 1. Handanović Amina – 4, 92
 2. Hodžić Dželila -5,0 ( bez ijednog izostanka)
 3. Ičanović Emra – 4, 92
 4. Kovačević Hena -4, 92
 5. Veladžić Dina – 5, 0 (bez ijedne 4 u toku polugodišta)

IIc

 1. Bajrektarević Nahla – 5,0 (u toku polugodišta dobila samo jednu 4)
 2. Burnić Amina -5,0 ( bez ijednog izostanka)
 3. Dedić Hava -4, 5
 4. Durdžić Neira- 4,57 ( bez ijednog izostanka)
 5. El-Karim Fatima -5,0
 6. Šahinović Lamija -5,0 ( u toku polugodišta dobila samo jednu 4)

IIIa

 1. Salkić Ajdin- 4,53 ( bez ijednog izostanka)
 2. Veladžić Haris – 4,86

IIIb

 1. Jusić Amina -4,8
 2. Mujakić Sumeja – 5,0 ( u toku polugodišta dobila samo dvije 4)
 3. Mušinović Džana -4,53
 4. Pajić Amina -4,73

 

IIIc

 1. Durić Amina – 4,53
 2. Kauković Amina -5,0 ( bez ijednog izostanka, u toku polugodišta dobila samo dvije 4)
 3. Ljubijankić Merjem – 4,53
 4. Remić Amina – 4,6 ( bez ijednog izostanka)
 5. Šahinović Ejla -4,93 ( bez ijednog izostanka)
 6. Velić Aida- 4,8

IVa

 1. Merdić Mustafa -5,0
 2. Spahić Amer -4,7
 3. Trako Ahmed – 4,64 ( bez ijednog izostanka)

IVb

 1. Abdijanović Haris -4,76 ( bez ijednog izostanka)
 2. Bajrić Malik -4,64
 3. Dizdarević Zerina – 4, 88
 4. Karamujić Hatidža-4,76
 5. Veladžić Kerim – 4,7

IVc

 1. Čajlaković Amina -4,52
 2. Kanurić Esma -5,0 ( bez ijednog izostanka)
 3. Kauković Ilma -5,0
 4. Mašinović Lejla -5,0 (u toku polugodišta dobila samo jednu 4)
 5. Mujadžić Sara -5,0 ( bez ijednog izostanka)
 6. Osmanagić Ema -5,0 (u toku polugodišta dobila samo jednu 4)
 7. Pajić Najla -4,64
 8. Puškar Iman- 4,58 ( bez ijednog izostanka)
 9. Šahinović Nudžejma – 4,94