Odlični učenici u toku prvog polugodišta 2021/22. školske godine

Izazovi i prepreke koji su bili ispred naših učenika u prvom polugodištu školske 2021/2022. godine sada su iza njih. Definitivno za svaki postignuti cilj trebaju određene žrtve i odricanja. Naši učenici, koje ćemo u nastavku teksta imenovati, dokaz su da se trud i rad uvijek isplate. Njihovo zalaganje tokom prvog polugodišta rezultiralo je odličnim uspjehom na kraju polugodišta.

Odjeljenje s najboljim prosjekom je IIIb, a najbolja učenica je Dina Veladžić (IIIb) koja je u toku polugodišta imala samo jednu ocjenu 4+.

Znanje se uvijek isplati pa stoga čestitamo svim našim odličnim učenicima na postignutom uspjehu s porukom da i dalje nastave vrijedno raditi na stjecanju svoga znanja.

S ponosom ističemo naše učenike koji su postigli odličan uspjeh i primjerno vladanje u toku prvog polugodišta 2021/2022. godine:

 

 1. Ahmetašević Harun (Ia) 
 2. Dervić Amar  
 3. Haskić Ismail  
 4. Kauković Mensur – 5,0 prosjek 
 5. Veladžić Ahmed 
 6. Bumbul Nejra (Ib) 
 7. Kličić Esma 
 8. Mulalić Amina – 5,0 prosjek 
 9. Hadžipašić Dženana (Ic)- 5,0 prosjek 
 10. Hadžipašić Šejma- 5,0 prosjek 
 11. Kauković Amila 
 12. Kovačević Azra 
 13. Kovačević Ezana- 5,0 prosjek 
 14. Nuhanović Rumejsa 
 15. Zahirović Nura- 5,0 prosjek 
 16. Ždralić Amna 
 17. Al- Mardowd Yass (IIa) 
 18. Čaušević Hasan 
 19. Elkasović Ilhan 
 20. Jusić Hasan 
 21. Mašić Jusuf 
 22. Merdić Faruk 
 23. Osmanagić Emir 
 24. Bajrektarević Suela (IIb)- 5,0 prosjek 
 25. Salkić Adelisa  
 26. Toromanović Džemila- 5,0 prosjek 
 27. Bajrić Emanullah (IIIa) 
 28. Hadžić Džejlan 
 29. Karamujić Hamza 
 30. Murgić Emre 
 31. Alijagić Emina (IIIb)  
 32. Burzić Maida 
 33. Halilagić Admira 
 34. Handanović Amina – 5,0 prosjek 
 35. Hodžić Dželila – 5,0 prosjek 
 36. Ičanović Emra – 5,0 prosjek 
 37. Kovačević Hena – 5,0 prosjek 
 38. Krkalić Zeid 
 39. Mašić Ema 
 40. Šljivar Ajla 
 41. Veladžić Dina- 5,0 prosjek  
 42. Bajrektarević Nahla (IIIc) – 5,0 prosjek 
 43. Burnić Amina – 5,0 prosjek 
 44. El-Karim Fatima – 5,0 prosjek
 45. Durdžić Neira 
 46. Kovačević Sara 
 47. Mulalić Merjema 
 48. Šahinović Lamija  – 5,0 prosjek
 49. Grošić Humejd (IVa) 
 50. Salkić Ajdin 
 51. Veladžić Haris 
 52. Halilagić Mirela (IVb) 
 53. Jusić Amina 
 54. Mujakić Sumeja –  5,0 prosjek 
 55. Mušinović Džana  
 56. Pajić Amina 
 57. Dedić Amina (IVc) 
 58. Kauković Amina 
 59. Ljubijankić Merjem 
 60. Subašić Amina 
 61. Šahinović Ejla
 62. Velić Aida