Održana predavanja i kviz za mlade o Zelenom planu EU

U okviru projekta Moj zeleni plan/ My Green Deal kojeg realizira Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR), u četvrtak i petak, 24. i 25. juna, održan je serijal online predavanja za mlade na temu provdebe Zelenog plana EU u BiH. S obzirom na veći broj učesnika, preko 150 mladih, radi efikasnije komunikacije i interakcije mladi su bili podijeljeni u dvije grupe za koje su ista predavanja održana u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima.

 

Na prvom predavanju govorilo se o klimatskim promjenama u cijelom svijetu. Uspoređene su ranije temperature, količine padavina, otopine i drugi pokazatelji s današnjim stanjem, kako bi se mladima predočio nivo uticaja klimatskih promjena. Mladi su se upoznali s mjerama na globalnom nivou koje se poduzimaju za suzbijanje efekta stakleničke bašte, kao što su globalni sporazumi i konvencije. Predstavila je i Evropski zeleni plan, kao važnu strategiju za osiguravanje održivog razvoja EU i zaštite klime koja, za razliku od drugih strategija i politika, obuhvata većinu sektora te usklađuje sva područja politike sa svojim ciljem.

 

U drugom predavanju na temu “Evropski zeleni plan i Bosna i Hercegovina – koristi, uključenost i inovacije“  predstavljen je nivo zaštite okoliša Bosne i Hercegovine u odnosu na zemlje članice EU. Razmatrane su prednosti BiH kada je riječ o politici Zelenog plana, kao i aktuelni izazovi. Pored toga, mladi su dobili priliku se edukuju šta je potrebno činiti da bi se ispoštovao minimum „ozelenjivanja“ privrede i drugih segmenata života, te šta je potrebno uraditi da se smanji emisija štetnih gasova u domaćinstvima, industriji i saobraćaju i provede ekonomska tranzicija ka nisko-karbonskom društvu.  S ciljem da postane članica Evropske unije, BiH mora usvojiti određene mjere i pravila među kojima je i Evropski zeleni plan. Bosna i Hercegovina ima dobre predispozicije za provedbu Zelenog plana, u čemu joj pomaže EU, ali je potrebno uložiti više napora u podizanju svijesti o ovoj temi te početi s primjenama određenih zakonskih regulativa, strateškom intenziviranju zelenih projekata i korištenju obnovljivih izvora energije. S ciljem informiranosti i dizanja svijesti građana BiH o efektu stakleničke bašte i općenito zagađenju okoline  veliki doprinos mogu dati upravo mladi te zagovarati Zeleni plan koji može donijeti i benefite bh. društvu.

 

U interaktivnom dijelu edukacije akcenat je dat na bitnost uključivanja cjelokupnog društva, a posebno mladih, u dizanju svijesti o ozelenjivanju privrede i svakodnevnog života, širenju informacija o nizu mjera Zelenog plana, kao i konkretnom aktivizmu u lokalnoj zajednici.

 

Mladi su imali priliku učestvovati u kvizu putem platforme, gdje su mogli izraziti svoje mišljenje o temama koje su bile predmet predavanja. Posebno zanimanje su pokazali pitanjima efekta staklenika i stakleničkih plinova u atmosferi, što govori o tome da žele razumjeti suštinu problema, te vidjeti šta se prevencijski konkretno radi na tom polju u EU, ali i u BiH.  Mladi su shvatili šta oni sami mogu uraditi na promociji plana Green Deala u lokalnim zajednicama i na društvenim mrežema, te kako sami mogu dati inovativne prijedloge putem apliciranja na određene projekte koje podržavaju EU fondovi.