Paradigma muslimanskog vojevanja – Hadis-ef. Pašalić, muftija vojni

U četvrtak (18. novembra 2021. godine) u 18:30 sati nastavlja se ciklus tribina „Islam u vremenu“. Gost ovomjesečne tribine koja će se održati u novom amfiteatru Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ je muftija vojni Hadis-ef. Pašalić. On će govoriti o temi „Paradigma muslimanskog vojevanja“.

Hadis Pašalić je rođen 18.06.1966. godine u Zenici. U rodnom gradu je završio osmogodišnju školu, a Gazi Husrev-begovu medresu 1986. godine u Sarajevu. Nakon završene medrese nastavlja studij na Univerzitetu El-Azhar u Kairu. Po izbijanju agresije 1992. godine napušta redovni studij i uključuje se u redove Armije Republike BiH. U Armiji Republike BiH obavljao je niz značajnih dužnosti, a završetak rata dočekao je u činu natkapetana. Profesionalnu vojnu karijeru nastavlja u Zajedničkoj komandi Vojske Federacije BiH. Diplomu Islamskog pedagoškog fakulteta stekao je u Zenici, a vojno-stručno obrazovanje upotpunjuje završetkom Komandno-štabne škole u Pazariću, nakon čega je 1998. godine unaprijeđen u čin majora. Godine 1999. učestvuje u Radnoj grupi za uspostavu Vojnog muftijstva, a po toj uspostavi imenovan je za Glavnog imama Vojske Federacije BiH. U procesu reforme odbrambenog sistema Oružanih snaga BiH učestvovao je u Radnoj grupi za uspostavu vjerske službe u vojsci i izradi potrebnih dokumenata na kojima se temelji i razvija djelatnost Vojnog muftijstva. Dužnost Glavnog imama u Oružanim snagama BiH obavlja od 2007. godine. Za zalaganja i doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu više puta je pohvaljivan i nagrađivan.  

        Učestvovao je u pripremi i izradi stručnih izdanja Vojnog muftijstva: ”Priručnik za rad imama u vojsci”, ”Zbornik radova: Imamska služba u vojsci” i ”Priručnik za mukabelu”. Kao Glavni imam, kroz internacionalne susrete, stekao je iskustva o vjerskim službama Armije SAD, Malezije, Saudijske Arabije i Holandije. 

 Govori arapski a služi se i engleskim jezikom. 

Živi u Zenici sa suprugom i troje djece.