Posjeta prof. dr. Šefika Kurdića našoj Medresi

Dana 11.02.2019. godine u posjeti našoj školi kao gost i predavač boravio je uvaženi prof. dr. Šefik Kurdić.

Profesor Kurdić je rođen 6. aprila 1958. godine kod Tešnja. Nakon završetka Gazi Husrev-begove medrese (1978) završava Islamski teološki fakultet, sadašnji Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (1982), magistrira (1990) i doktorira (1997) na najstarijem islamskom univerzitetu Ez-Zejtuna u Tunisu iz oblasti hadisa i hadiskih nauka. Recenzent je i redaktor preko 80 djela i autor više od 40 predgovora za knjige drugih autora. Redovno je zaposlen na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici a gostujući profesor je bio na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru i Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću 15 godina, kao i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru – punih 12 godina. Do sada je objavio preko 200 naučnih, stručnih i drugih radova.

Našim učenicima i profesorima bila je čast i zadovoljstvo prisustvovati predavanju na temu “Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu”.